Publicatie

Publicatie datum

10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie. Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners zijn positief.

Triemstra, M., Kessel, P. van, Batenburg, R., Dijk, L. van, Plass, A.M. 10 jaar Sanquin ThuisService: een evaluatie. Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners zijn positief. Utrecht: NIVEL, 2015. 88 p.
Download de PDF
Zowel gebruikers als zorgverleners zijn positief over de Sanquin ThuisService (STS) die het mogelijk maakt dat mensen thuis medicatie krijgen toegediend met een infuus onder de huid of in een ader. Patiënten en mantelzorgers waarderen deze service zeer door de voordelen die het hen biedt en de positieve effecten op hun kwaliteit van leven. De behandeling thuis, in plaats van in een ziekenhuis, draagt bij aan de zelfstandigheid en participatie in het dagelijks leven en de gezondheid. Ook zijn er verbeterpunten voor deze ‘zorg op maat’ aan huis. Dit alles blijkt uit een evaluatiestudie van het NIVEL in 2015, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sanquin ThuisService.

Hoge waardering door patiënten en verbeterpunten
Patiënten geven de Sanquin ThuisService gemiddeld een 8,8 op een schaal van 0-10. Dit is precies één punt hoger dan hun waardering voor de eerdere zorg in het ziekenhuis en iets hoger dan hun waardering in 2007 (8,5). Sinds de start gaat het met bijna alle patiënten net zo goed (50%) of zelfs beter (46%) dan toen ze behandeld werden in een ziekenhuis. Patiënten hebben overwegend positieve ervaringen, vooral in de contacten met de STS-verpleegkundigen en coördinatoren. Tegelijk heeft zeker een kwart van hen ook suggesties voor verbetering van deze service.

Zorgverleners positief en betrokken, maar mening over effect op kwaliteit van leven verschilt
Ook de zorgverleners zijn positief en waarderen de Sanquin Thuisservice gemiddeld met een 8,3. Net als patiënten zien zij de voordelen ervan, maar hun mening of zicht op de effecten verschilt. Terwijl de ziekenhuiszorgverleners het effect op de kwaliteit van leven lager inschatten dan patiënten, schatten de verpleegkundigen die bij de mensen thuis komen dit effect juist hoger in. Verder valt op dat STS-verpleegkundigen bovengemiddeld veel werkplezier ervaren in vergelijking met zorgverleners in het algemeen. De hoge waardering in combinatie met veel verbetersuggesties getuigt van een grote betrokkenheid bij het werken met en voor de Sanquin ThuisService.

Toekomst van de Sanquin ThuisService
Alle zorgverleners bevelen de thuisservice aan en over het algemeen zien ze veel kansen hiervoor weggelegd. Daarbij is wel verbetering mogelijk. Vooral in de logistiek van de leveringen van medicatie en materialen, de planning van afspraken met de verpleegkundigen, en de voorlichting vooraf. Bovendien hebben patiënten behoefte aan een vast evaluatiemoment, bijvoorbeeld een jaarlijks gesprek met de coördinator of eigen verpleegkundige. Hiermee kan de Sanquin ThuisService in de toekomst nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten.

Evaluatiestudie
Deze evaluatie is in 2015 uitgevoerd onder 249 gebruikers (205 patiënten en 44 mantelzorgers) en 64 betrokken zorgverleners (43 voorschrijvers in het ziekenhuis en 21 STS-verpleegkundigen), in opdracht van de Sanquin ThuisService. Doel was om na te gaan wat de gebruikers en zorgverleners van deze service vinden en of de zorg goed aansluit op de behoeften van patiënten met verschillende aandoeningen (immunologisch, neurologisch of vanwege zwangerschap) en toedieningswijzen (subcutaan of intraveneus). Ook is gekeken naar de betrokkenheid en werkbeleving van de zorgverleners, en naar hun visie op de toekomst van deze thuisservice. (aut. ref.)