Percentage mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten in vier jaar gedaald van 16 naar 9%
Nieuws
30-04-2020

Percentage mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten in vier jaar gedaald van 16 naar 9%

In 2019 heeft 9% van de mensen afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage op 16%. Er is sprake van een dalende trend. De zorg waar het om ging betrof het afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen. Bij het bekijken van de wachttijd voor een medisch specialist wijst het Nivel-onderzoek uit dat deze in 2019 vergelijkbaar was met voorgaande jaren.

Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in het feitenblad, waarvan een fragment hieronder is opgenomen.

Grafiek toegang

Het onderzoek
De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.