Praat mee tijdens webinar over de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
Nieuws
18-06-2021

Praat mee tijdens webinar over de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Op donderdag 8 juli organiseren het Nivel en de Universiteit van Amsterdam een webinar, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekenen deze resultaten en wat zijn de gevolgen? We gaan hier graag over in gesprek.

Het Nivel en de UvA evalueerden de doeltreffendheid en de werking in de praktijk van de Wkkgz. Het evaluatierapport is op 19 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. De wet wordt breed gedragen, maar is niet op alle punten even succesvol. Uit de evaluatie kwamen een aantal verbeterpunten en aanbevelingen voort. Wij gaan hierover graag het gesprek aan met iedereen die te maken heeft met de Wkkgz.

Uitkomst evaluatie: uitgangspunten Wkkgz breed gedragen

Op 1 januari 2016 verving de Wkkgz de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het grootste verschil met deze voorgangers is de reikwijdte: de Wkkgz is van toepassingen op meer zorgaanbieders. Er is nu nadrukkelijk aandacht voor laagdrempelig klachtbehandeling. Deze uitgangspunten van de Wkkgz worden breed gedragen. Toch zijn er verbeterpunten. Zo kan de wet beter aasluiten bij recente ontwikkelingen in de zorg, werken de meldplichten nog niet altijd effectief en brengen de geschilleninstanties niet altijd wat de wetgever ermee voor ogen had. Deze drie verbeterpunten staan 8 juli centraal.

Samen in gesprek over de Wkkgz

Tijdens het webinar geven de onderzoekers prof. dr. mr. Johan Legemaate (UvA en AmsterdamUMC) en prof. dr. ir. Roland Friele (Nivel en Tilburg University) een korte introductie over de resultaten van de wetsevaluatie. We hebben professionals die veel te maken hebben met de Wkkgz gevraagd om tijdens het webinar een reactie te geven op de uitkomsten: wat moet er gebeuren met de resultaten van het onderzoek? Daaropvolgend gaan zij virtueel met deelnemers in gesprek over de betekenis en de gevolgen van de evaluatie. We nodigen deelnemers uit om discussiepunten te benoemen en daar het gesprek over te openen.

Programma

Het webinar is opgedeeld in drie kernthema’s. Het programma is zo opgebouwd dat het mogelijk is om deel te nemen aan één van de sessies, of om ze allemaal te volgen.
13:00 | Sessie 1 | De meldplichten in de Wkkgz
14:00 | Sessie 2 | Klachtrecht en de geschilleninstanties
15:00 | Sessie 3 | Nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de Wkkgz
Bekijk hier het gedetailleerde programma

Roland Friele

Iedere wet heeft impact, ook de Wkkgz. Dit webinar biedt de gelegenheid om mee te denken over de impact die de Wkkgz zou moeten hebben en hoe dit dan bereikt zou kunnen worden. Prof. dr. ir. Roland FrieleAdjunct-directeur en programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

Over het onderzoek

De evaluatie is uitgevoerd door juridisch en empirisch onderzoek te combineren. Allereerst is een analyse gemaakt van de doelen van de wet en de instrumenten die de Wkkgz biedt voor het realiseren van die doelen. Ook is geanalyseerd welke discussiepunten aan de orde komen in de juridische literatuur over de Wkkgz. Vervolgens is ingegaan op de praktijk van de Wkkgz. Hiertoe zijn vijf casestudies uitgevoerd, betreffende de ziekenhuizen, de huisartsenzorg, de tandartsenzorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en als laatste groep de aanbieders van alternatieve en cosmetische zorg en solistische werkende zorgaanbieders. Deze casestudies zijn aangevuld met nader onderzoek rond het thema klachtrecht en vervolgens zijn de belangrijkste resultaten uit de casestudies voorgelegd aan een brede vertegenwoordiging van patiënten, juristen, professionals en instellingen uit de overige sectoren. Ten slotte zijn vragen over de werking van de Wkkgz voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De resultaten van het juridische en het empirische onderzoek vormden de basis voor de conclusies en aanbevelingen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.