Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Friele, R.D., Legemaate, J., Wijne, R.P., Munshi, R.T., Knap, L.J., Bouwman, R.J.R., Sanskatsing, V.D.V. Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Den Haag: ZonMw, 2021.
Download de PDF
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van kracht geworden, met als hoofddoelen het versterken van de positie van cliënten en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Volgens artikel 31 Wkkgz zendt de minister binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk aan de Staten-
Generaal. Deze evaluatie betreft het onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de
Wkkgz.