Nieuws
28-10-2005

Praktijkmanagement onderbelicht in huisartsopleiding

Huisartsen in opleiding (HAIO's) en recent afgestudeerde huisartsen zijn tevreden over de kwaliteit van de huisartsopleiding. Wel vindt een grote meerderheid van de ondervraagden dat de opleiding onvoldoende of volstrekt onvoldoende voorbereidt op het runnen van een eigen praktijk.Het betreft zaken als praktijkvoering, zelfstandig ondernemerschap, leiding geven, ICT, financiële administratie en het onderhandelen met zorgverzekeraars.
Over de begeleiding die zij tijdens hun opleiding krijgen zijn de ondervraagden wel tevreden. De huisartsopleider die de huisartsstage begeleidt krijgt gemiddeld een 7.8. De begeleiding door huisartsbegeleiders en gedragswetenschappers tijdens de terugkomdagen krijgt gemiddeld een ruime 7. 

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar de kwaliteit van de huisartsopleiding vanuit het perspectief van huisartsen in opleiding en pas afgestudeerde huisartsen. Het onderzoek is  gesubsidieerd door de LOVAH (Landelijke organisatie van aspirant huisartsen: opdrachtgever en subsidiënt), de SBOH (werkgever van huisartsen in opleiding) en de LHV (Landelijke huisartsenvereniging).
Uit het onderzoek blijkt ook dat de huisartsen-in-opleiding vinden dat het niet altijd lukt om tijdens stages en terugkomdagen voldoende ervaring op te doen en te leren over alle patiëntengroepen. Ook zou er volgens hen meer aandacht moeten zijn voor het aanleren van medische vaardigheden, de organisatie van de zorg, maatschappelijke aspecten van de zorg en kwaliteitszorg.  Er zijn in Nederland acht huisartsopleidingen. In het onderzoek zijn de uitkomsten van deze opleidingen op een groot aantal aspecten vergeleken. Voor elk van deze aspecten is een Top 3 van huisartsopleidingen gemaakt. Een overzicht van deze top 3-en staat in het rapport.

Het onderzoek is verricht door middel van schriftelijke vragenlijsten aan alle HAIO's die in september 2004 in dienst waren van de SBOH en aan alle huisartsen die hun opleiding in 2003 hebben afgerond.
De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als uitgangspunt voor de verdere verbetering van de kwaliteit van de huisartsopleiding. Elk van deze huisartsopleidingen heeft de eigen cijfers gekregen, zodat ze plannen kunnen maken voor de verbetering van hun kwaliteit. Ook kan het rapport gebruikt worden als nul-meting, indien men besluit de komende jaren de tevredenheid van HAIO's met de kwaliteit van de opleiding te monitoren.

Subsidiënt(en)

  • LOVAH  (Landelijke organisatie van aspirant huisartsen: opdrachtgever en subsidiënt)
  • SBOH  (werkgever van huisartsen in opleiding)
  • LHV (Landelijke huisartsenvereniging)

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.