Robert Verheij benoemd op leerstoel ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’
Nieuws
01-11-2019

Robert Verheij benoemd op leerstoel ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’

Dr. Robert Verheij, programmaleider bij het Nivel van het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem, wordt per 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’, bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Verheij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland.

De benoeming versterkt de samenwerking tussen het Zorginstituut, het Nivel en Tilburg University. De leerstoel wordt binnen Tranzo ingebed bij de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisarts- en Ziekenhuiszorg.

Meten van kwaliteit van zorg
Bij het Nivel ontwikkelde Robert Verheij – samen met een interdisciplinair team van data-onderzoekers en juristen – een toonaangevende onderzoeksinfrastructuur op basis van elektronische patiëntendossiers afkomstig van eerstelijns zorgverleners die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Naast zijn werk bij het Nivel en Tranzo is Verheij één dag per week werkzaam bij het Zorginstituut Nederland, dat adviezen uitbrengt over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering en standaarden en instrumenten ontwikkelt voor het meten van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op de rol van big data bij het vervullen van die taken.

Ontwikkelen van een lerend gezondheidszorgsysteem
Onderzoeksvragen waar Verheij zich op gaat richten, zijn onder meer: Hoe zorgen we er voor dat professionals, burgers, organisaties en overheden leren van data? Hoe kunnen ‘big data’ worden ingezet om burgers en professionals in de spreekkamer te helpen? Hoe bevorderen we de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens? Kortom: hoe maken we van Nederland een lerend gezondheidszorgsysteem?

Robert Verheij (1962) ging na het Marnix Gymnasium te Rotterdam in 1982 Sociale Geografie studeren aan de UvA. In 1999 promoveerde hij in Utrecht op ‘Urban-rural variations in health care’. Vanaf 1989 werkte in diverse functies bij Nivel. Tussendoor werkt hij van 1999 tot 2002 als onderzoeker bij het RIVM. Hij is (co-)auteur van ruim 250 rapporten, artikelen en websites op het gebied van zorg en gezondheid en schreef meer dan 80 artikelen in Engelstalig journals. Terugkerende thema’s zijn: elektronische patiëntendossiers als basis voor een lerend gezondheidszorgsysteem, organisatie en financiering van de (eerstelijns)zorg, kwaliteit van zorg, geografische verschillen in zorg en gezondheid.