Nivel: Rol zorgkantoor bij regelen verpleeghuiszorg verdient meer bekendheid
Nieuws
21-04-2021

Rol zorgkantoor bij regelen verpleeghuiszorg verdient meer bekendheid

Zorgverleners kunnen contact opnemen met het zorgkantoor voor hulp bij het regelen van verpleeghuiszorg. Een minderheid van hen doet dit ook en een derde van de zorgverleners weet überhaupt niet dat zij hiervoor de hulp kunnen inroepen van het zorgkantoor. Daarom verdient het aanbeveling dat zorgkantoren meer bekendheid geven aan deze dienstverlening, zodat sneller de juiste zorg voor de cliënten geregeld kan worden. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel, onder de wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s).

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het regelen van verpleeghuiszorg, iets wat valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz-zorg kan ingezet worden in zorg in natura thuis, in zorg in een verpleeghuis of in zorg via een persoonsgebonden budget (PGB). Zorgverleners kunnen contact opnemen met het zorgkantoor voor hulp bij het zoeken naar passende verpleeghuiszorg, maar doen zij dat ook?

Weinig gebruik van bemiddeling

Bijna de helft van professionals werkzaam in de wijkverpleging en de POH’s (47%) heeft weleens contact opgenomen met het zorgkantoor voor het regelen van verpleeghuiszorg. De andere helft heeft daarover nog nooit contact gehad. Een belangrijke reden hiervoor is dat ze onbekend zijn met deze dienstverlening: slechts twee derde van de verpleegkundigen in de wijkverpleging en van de POH’s weet dat zij contact kunnen opnemen met het zorgkantoor om te overleggen over een geschikt verpleeghuis of een wijkverplegingsorganisatie voor zorg thuis.

Verscheidenheid aan vragen

Verpleegkundigen en POH’s die wel contact opnemen met het zorgkantoor, doen dit om diverse redenen: ze vragen hulp bij het regelen van verpleeghuiszorg thuis, bij het regelen van een Wlz-indicatie, bij het regelen van een persoonsgebonden budget (PGB) of bij het vinden van een passend verpleeghuis.

Positieve ervaringen met zorgkantoor

Een ruime meerderheid van de zorgverleners die contact opnamen met het zorgkantoor (67%-89%, afhankelijk van de vraag), voelde zich geholpen: ze vonden dat het zorgkantoor met hen meedacht en gericht informatie en adviezen gaf, bijvoorbeeld over zaken als het aanvragen van een indicatie voor verpleeghuiszorg, het inzetten van een PGB, het inzetten van cliëntondersteuners en het vinden van de juiste zorg voor de cliënt vanuit de Wlz.

Aanbeveling

Een aanbeveling die uit het onderzoek voortkomt, is dan ook dat de dienstverlening die het zorgkantoor kan bieden bij het regelen van verpleeghuiszorg beter onder de aandacht van zorgverleners moet worden gebracht, om zodoende bij te dragen aan betere verpleeghuiszorg op maat. Zorgkantoren en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland kunnen hierin het voortouw nemen in hun (online) communicatie.

Het onderzoek

Het Nivel heeft in 2021 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 369 verpleegkundigen en praktijkondersteuners van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging, die betrokken waren met het regelen van verpleeghuiszorg voor hun patiënten. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij zoeken nieuwe deelnemers voor ons Panel Verpleging & Verzorging

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken?
Meld u dan aan voor het Panel Verpleging & Verzorging!

 

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.