Publicatie

Publicatie datum

Verpleegkundigen en POH's positief over contact met zorgkantoor.

Joren, C., Groot, K. de, Veer, A. de. Verpleegkundigen en POH's positief over contact met zorgkantoor. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
Samenvatting:
- Verpleegkundigen en praktijkondersteuners (POHs) die weleens contact hebben met het
zorgkantoor voor het regelen van verpleeghuiszorg zijn veelal (67-89%) positief over dit contact
omdat het zorgkantoor hen geholpen heeft. Zij nemen contact op voor hulp bij het aanvragen
van een Wlz-indicatie, voor het vinden van een verpleeghuis of het regelen van een PGB of Wlz-zorg thuis.
- De meeste verpleegkundigen en POHs (59%) nemen echter geen contact op met het
zorgkantoor, terwijl ze veelal wel bekend zijn met het zorgkantoor. Verpleegkundigen en POHs
weten minder goed dat zij zelf of hun cliënten rechtstreeks contact kunnen opnemen met het
zorgkantoor. Zorgkantoren kunnen daar meer bekendheid aan geven zodat sneller de juiste zorg
voor de cliënten geregeld kan worden. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke Panel Verpleging & Verzorging.
Gegevensverzameling