Nieuws
17-12-2013

Software medebepalend voor kwaliteit medische dossiers huisartsen

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzocht samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc de medische verslaglegging bij huisartsen in de regio Nijmegen, met de zogenoemde ‘EPD-scan’. De kwaliteit van de medische dossiers blijkt te verschillen tussen huisartsenpraktijken en de verschillen worden mede bepaald door de software die praktijken gebruiken. Met de informatie uit de EPD-scan willen de huisartsen hun dossiervoering verbeteren. Of dat lukt, wordt het komend voorjaar getoetst met een tweede meting.
 

Goede verslaglegging in het medisch dossier is cruciaal voor de patiëntveiligheid. Als bijvoorbeeld uit laboratoriumtests blijkt dat de nieren van een patiënt te weinig creatinine uitscheiden, noteert de huisarts dat in het dossier. Vervolgens moet hij ook de diagnose nierinsufficiëntie stellen en vastleggen. Want stel dat de patiënt zich in het weekend bij de huisartsenpost meldt, dan kan de waarnemend huisarts hier rekening mee houden.
 
Software
Een deel van de verschillen in kwaliteit van de huisartsendossiers blijkt terug te voeren op de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende softwarepakketten waar praktijken mee werken. Sommige functionaliteiten van een softwarepakket zijn gebruiksvriendelijker dan andere. Bij een ander softwarepakket ligt dat weer anders. Ze hebben allemaal hun sterke en zwakkere punten. “Soms kunnen eenvoudige aanpassingen in de software leiden tot belangrijke verbeteringen in de medische verslaglegging”, stelt NIVEL-onderzoeker Robert Verheij. “Door deze verschillen zichtbaar te maken en terug te koppelen, kunnen softwareleveranciers en huisartsenpraktijken aan de slag om de registratie te verbeteren.”
 
Chronisch zieken
Opmerkelijk bij de EPD-scan in de regio Nijmegen is, dat de kwaliteit van de registratie bij chronisch zieken beter op orde lijkt dan bij andere patiënten. Deze zorg – bijvoorbeeld voor diabetes – wordt vooral verleend door praktijkondersteuners, en deze blijken meer secuur te registreren dan huisartsen.
 
Verbeteren
Uit eerder onderzoek met de door het NIVEL ontwikkelde EPD-scan in de regio Twente bleek dat met de feedback uit de EPD-scan zowel de huisartsinformatiesystemen als de verslaglegging van huisartsen verbeterde. De scan biedt hiervoor gerichte aanknopingspunten. Een tweede meting in de regio Nijmegen moet aantonen of dat ook hier is gelukt.
 
Subsidiënt
Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)

Samenwerkingspartner
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.