Nivel: Start onderzoek: het doorverwijzen van een oudere patiënt naar het ziekenhuis, welke afwegingen maakt de huisarts?
Nieuws
05-09-2023

Start onderzoek: het doorverwijzen van een oudere patiënt naar het ziekenhuis, welke afwegingen maakt de huisarts?

Het bieden van passende zorg is een van de pijlers van het overheidsbeleid inzake gezondheidszorg. In het kader hiervan starten het Nivel en Amsterdam UMC een onderzoek dat inzicht moet bieden in de overwegingen van een huisarts bij het doorverwijzen van een oudere patiënt naar het ziekenhuis. Hierbij verkennen we bovendien welke informatiebehoeften er onder huisartsen zijn rondom het doorverwijzen en welke rol Advance Care Planning (ACP) er in speelt. Zodoende gaan we in op de vraag hoe goede communicatie tussen zorgverlener en de oudere patiënt kan bijdragen aan het verminderen van zorggerelateerde schade in het ziekenhuistraject van die patiënt.

De inzichten die we opdoen dienen als input voor verder onderzoek om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid voor de oudere patiënt te verbeteren. In de huisartsenpraktijk neemt de groep oudere patiënten steeds meer toe. Dit heeft enerzijds te maken met de vergrijzing in Nederland en anderzijds met het gegeven dat ouderen langer thuis wonen. Hoe gaan huisartsen om met deze groep patiënten en welke overwegingen spelen hierbij een rol?

Bent u huisarts en wilt u meepraten over:

  • de overwegingen die een huisarts heeft bij het doorverwijzen van oudere patiënten?
  • het belang van goede communicatie met de oudere patiënt om te zorgen voor betere patiëntveiligheid in het ziekenhuis?

Dat kan! Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een online onderzoek over dit thema. Aan de hand van patiëntcasussen die wij inbrengen, gaan we graag met een groep huisartsen in gesprek.
Meer weten of deelnemen? Lees de uitnodiging en schrijf u in! Of neem contact op met Nivel-onderzoeker Inge van Strien, i.vanstrien@nivel.nl. Zij vertelt u er graag meer over.

Samen beslissen is en blijft belangrijk

Als uitkomst van eerder onderzoek - binnen de Monitor Zorggerelateerde Schade, uitgevoerd door de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en het Amsterdam UMC – werden aanbevelingen gedaan aan de zorgverlener om mogelijke behandelkeuzes altijd samen met de oudere patiënt en diens naasten af te wegen. Hierbij is ook Advance Care Planning (ACP) van belang, waarbij de patiënt met een zorgverlener de persoonlijk wensen, grenzen en doelen voor de zorg bespreekt en vastlegt. In de aanbevelingen werd ook het belang van het borgen van ACP in kwaliteitsstandaarden en richtlijnen concreet benoemd. Het doel van het huidige onderzoek is om al deze aanbevelingen vanuit het huisartsenperspectief te verkennen.

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van het grootschalige project ‘Patiëntveiligheid 2023-2026’, waarin het Nivel in samenwerking met het Amsterdam Public Health research institute van het Amsterdam UMC verschillende studies uitvoert om de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in kaart te brengen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.