Nivel: Start onderzoek naar taakherschikking in de forensische geneeskunde
Nieuws
30-08-2023

Start onderzoek naar taakherschikking in de forensische geneeskunde

Per 1 september start het Nivel samen met Panaxea, een onderzoeksorganisatie gericht op zorginnovatie, onderzoek naar taakherschikking in de forensische geneeskunde. Dit project, door ZonMw gefinancierd, duurt 18 maanden en brengt in kaart welke taken op welke wijze onder welke omstandigheden door welke zorgprofessional kunnen worden uitgevoerd. Hierbij spelen ook de vragen op welke wijze dit georganiseerd kan worden en onder welke omstandigheden kan worden gedaan zonder in te boeten aan kwaliteit van zorg. De uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor toekomstige initiatieven tot taakherschikking als antwoord op capaciteitsproblemen in de zorg.

De forensische geneeskunde staat onder grote druk vanwege een groeiend tekort aan forensisch artsen. Om deze vorm van zorg toegankelijk te houden kunnen andere zorgprofessionals - zoals basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants - mogelijk taken overnemen van forensisch artsen Maar ook voor deze beroepsgroepen geldt krapte op de arbeidsmarkt.

Mixed methods aanpak voor het bepalen van de meerwaarde van taakherschikking

Het onderzoek naar taakherschikking in de forensische geneeskunde beoogt oplossingsrichtingen te bieden hoe om te gaan met de personeelskrapte in deze sector. Een bijkomend doel is de mogelijke (meer)waarde te bepalen van taakherschikking voor het oplossen van het capaciteitsprobleem in algemenere zin. Hiertoe onderzoeken en wegen we succesfactoren, belemmeringen, risico’s en effecten van taakherschikking op de huidige organisatie van de forensische geneeskunde. Ook worden uitkomsten en geleerde lessen van pilotstudies betrokken bij het onderzoek. De verschillende stappen in het proces en de resultaten ervan worden besproken met het forensisch geneeskundig werkveld.

Potentieel waardevolle taakherschikkingsinitiatieven voor het brede zorgveld

Dit onderzoek resulteert in een aantal doorgerekende en met het veld afgestemde taakherschikkingsscenario’s die kunnen worden ingezet voor het oplossen van het capaciteitsprobleem binnen de forensische geneeskunde.

Het werkveld nauw betrekken: denkt u mee?

Afstemming met het veld is een belangrijke voorwaarde voor het formeren van succesvolle taakherschikkingsscenario’s. Bent u betrokken bij de organisatie van de forensische geneeskunde en wilt u meedenken met ons project? Neem dan contact op met Lilian van Tuyl: l.vantuyl@nivel.nl

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw als onderdeel van het programma Forensische Geneeskunde. De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats vanuit een samenwerkingsovereenkomst tussen het Nivel en Panaxea, een onderzoeksorganisatie met kennis over het innoveren van de zorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.