Nieuws
29-11-2007

Stress blijft vaak onbesproken bij de huisarts

Bij twee van de drie patiënten die denken dat hun klachten te wijten zijn aan stress, komt dit niet aan bod bij de huisarts. Ook niet als de huisarts wel een verband ziet met stress. Onderzoekers van het NIVEL publiceren dit vandaag in Medisch Contact.
Stress
Stress en zorgen spelen niet alleen een belangrijke rol in psychosociale problemen van patiënten maar ook bij veel lichamelijke klachten. Hoe eerder dit wordt herkend, hoe eerder met een adequate behandeling kan worden begonnen. Bijna één op de vijf patiënten komt bij de huisarts met een lichamelijke klacht waarvan hij zelf de oorzaak ziet in stress. Tijdens het consult wordt dan echter lang niet altijd over stress gesproken. Slechts bij een op de drie van deze patiënten. Het initiatief om dit te bespreken ligt bovendien voornamelijk bij de patiënt, in 23,8% van de gevallen. In 8,6% wordt het besproken op initiatief van de arts. In 67,6% helemaal niet. Dit betekent dat áls de stress besproken wordt, dit twee van de drie keer op initiatief van de patiënt gebeurt.

Lichamelijke oorzaak uitsluiten
Twee weken na het consult denkt 83% van deze patiënten nog steeds dat stress de klachten veroorzaakt. Bij 60% is dit dan niet besproken. De huisarts zou deze patiënten vaker kunnen geruststellen door wel over stress te spreken. Het is denkbaar dat de huisarts eerst een lichamelijke oorzaak wil uitsluiten en in een herhaalconsult ingaat op de psychosociale oorzaken. Stress wordt in herhaalconsulten echter nauwelijks meer besproken en ook dan meestal op initiatief van de patiënt. Stress of zorgen worden wel vaker besproken als zij volgens de huisarts ook werkelijk een rol spelen bij de klachten.
 
Consulten op video
Onderzoekers van het NIVEL analyseerden vragenlijsten van patiënten en huisartsen, en 1417 consulten die op video waren opgenomen. Zij stellen voor in de (na)scholing bij huisartsen meer aandacht te besteden aan het herkennen van psychosociale problemen en een adequate reactie hierop.
data-cke-saved-src=/content/stress07.jpg

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.