Nieuws
13-03-2017

Studiekringen 50-plus: ook prima mogelijk bij fysieke beperkingen

Deelname aan studiekringen blijkt ook prima mogelijk bij fysieke beperkingen, zeker als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, zoals een veilige sfeer en een toegankelijke locatie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder begeleiders en deelnemers.

Een studiekring is een groepsactiviteit, gericht op kennisverrijking en ontmoeting. Het is een combinatie van ontmoeten, ervaringen delen, nieuwe onderwerpen ontdekken en actualiteiten bijhouden. Studiekringen willen voor ieder toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een fysieke beperking willen zij dit zijn. Deelnemers en begeleiders geven aan dat deelname prima mogelijk is, zeker als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: een veilige sfeer, voldoende deelnemers die een bijdrage leveren, een toegankelijke locatie, duidelijkheid over hoe rekening gehouden kan worden met beperkingen, beperkingen bespreekbaar maken, en het betrekken van tijdelijk afwezige deelnemers. Bij het werven van nieuwe deelnemers is realistische beeldvorming en verwachtingenmanagement belangrijk.

Deelnemers met én zonder fysieke beperkingen ervaren positieve effecten
Zowel geïnterviewde deelnemers met én zonder fysieke beperkingen ervaren positieve effecten van studiekringdeelname. Elke deelnemer ervaart dit anders. Genoemde ervaren effecten zijn: bredere blik en geestelijke verrijking, kennisverdieping, meer betrokkenheid bij de samenleving en actualiteit, een meer kritische houding, sociale contacten, (weer) ergens bij horen én persoonlijke ontwikkeling, waaronder toename van vaardigheden die relevant zijn voor het functioneren van de studiekringen zoals presentatievaardigheden.  Deelnemers zeggen bijvoorbeeld dat ze het leuk vinden om dingen uit te pluizen en daar een presentatie over te geven.

Relevantie andere groepsactiviteiten senioren
De resultaten kunnen ook belangrijk zijn voor andere groepsactiviteiten die voor én door senioren georganiseerd worden. De voorwaarden voor succesvolle deelname van mensen met een fysieke beperkingen, zoals een veilige sfeer en een toegankelijke locatie, spelen ook daar.

Samenwerking onderzoek
Het onderzoek vond plaats met subsidie van FNO én in samenwerking met Platform Studiekringen50plus, Spectrum partner met elan en Rijnbrink. NIVEL hield interviews met zeventien (voormalige) studiekringbegeleiders en deelnemers van studiekringen, waaronder personen met fysieke beperkingen. De studiekringbegeleiders zijn ervaren studiekringleden, professionals of vrijwilligers, die ingezet worden om studiekringen op te zetten en te begeleiden.

Deelname toelichting rapport op 20 april
Op 20 april lichten wij het rapport over studiekringen toe in Ede. Dit gebeurt tijdens een middagcongres voor bibliotheek-, zorg- en welzijnsprofessionals die interesse hebben in het opzetten van studiekringen. De toelichting kan ook belangrijk zijn voor andere groepsactiviteiten die voor én door senioren georganiseerd worden. Voor meer informatie/opgave kijkt u op de website www.studiekringen50plus.nl  of neemt u contact op met Andrea Kuijpers (andrea@adkuijpersadvies.nl; 06-15955514).

Financier: programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ van Fonds NutsOhra, projectnummer 101.174

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.