Publicatie

Publicatie datum

Ervaren effecten van studiekringen & toegankelijkheid van studiekringen voor deelnemers met een fysieke beperking.

Jansen, D., Francke, A.L. Ervaren effecten van studiekringen & toegankelijkheid van studiekringen voor deelnemers met een fysieke beperking. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 54 p.
Download de PDF
Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien senioren die met elkaar (actuele) onderwerpen bespreken. De studiekring is bedoeld als een laagdrempelige activiteit. Ook voor mensen met een fysieke beperking wil het Platform Studiekringen50plus dat de studiekring toegankelijk is. Daarom deed het Nivel onderzoek om in kaart te brengen wat er nodig is voor succesvolle deelname van personen met fysieke beperkingen. De resultaten staan beschreven in dit rapport.