Nieuws
19-05-2016

Twee korte patiëntervaringsvragenlijsten voor de eerste lijn beschikbaar

Het NIVEL heeft met patiënten twee PREM-vragenlijsten over de zorg in de eerste lijn verbeterd. Dit gebeurde in opdracht van Stichting Miletus. Patient Reported Experience Measures (PREMs) zijn vragenlijsten die de ervaringen van patiënten met de gezondheidszorg in kaart brengen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee korte vragenlijsten: één over de reguliere, enkelvoudige zorg binnen de huisartsenpraktijk en gezondheidscentra (PREM Eerstelijnszorg) en één over ketenzorg in de eerste lijn bij een chronische aandoening (PREM Chronische zorg).

Duidelijke en korte vragenlijsten
Met 25 patiënten van huisartsen is een cognitief interview gehouden om te testen of de vragenlijsten begrijpelijk en volledig waren. Deze interviews hebben geresulteerd in twee korte, duidelijke en volledige vragenlijsten. De PREM Eerstelijnszorg bestaat uit 13 vragen en de PREM Chronische zorg uit 15 vragen. Deze vragen gaan over de kwaliteitsdomeinen die volgens patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverleners het belangrijkste zijn.

Optimale aansluiting bij beleving patiënten
De patiënten vonden de vragenlijsten makkelijk in te vullen en volledig. Problemen die werden genoemd hadden vooral te maken met onduidelijkheid van vragen en niet passende antwoordcategorieën. De vragen zijn hierop aangepast of verwijderd. De uiteindelijke vragen sluiten aan bij de beleving en bewoordingen van patiënten. Hierdoor zijn de vragenlijsten makkelijker in te vullen en zullen tot meer valide antwoorden leiden. De volgende stap is om de vragenlijsten kwantitatief uit te testen.

Vijf generieke PREM-vragenlijsten
De PREM Eerstelijnszorg en PREM Chronische zorg zijn de laatste vragenlijsten in een rij van vijf korte en generieke PREM-vragenlijsten die worden ontwikkeld op initiatief van Stichting Miletus. De andere vragenlijsten gaan over de ziekenhuiszorg, oncologische zorg en integrale geboortezorg en brengen met een kernset van tien tot vijftien vragen de ervaringen met de zorg in kaart. Daarnaast wordt patiënten gevraagd om een algemeen oordeel, een compliment en een verbeterpunt en of ze de zorgverlener bij een ander zouden aanbevelen (Netto Promotor Score). De lijsten worden ontwikkeld samen met het veld (zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties) om zo te komen tot tripartite gedragen vragen. De PREM Eerstelijnszorg en PREM Chronische zorg vormen de basis voor vragenlijsten die uitgerold gaan worden binnen de fysiotherapie en wijkverpleging.

Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg. Doel daarvan is, ten behoeve van verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties sturingsinformatie te verkrijgen om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen. Wilt u één van de PREM-vragenlijsten gebruiken? Kijk voor meer informatie op www.stichtingmiletus.nl of neem contact op Caroline van Weert, directeur Stichting Miletus, tel. 030 6988320.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.