Nieuws
01-03-2013

Twentse huisartsen verbeteren hun dossiers met EPD-scan

Huisartsen in Twente hebben actief gebruikgemaakt van de uitkomsten van een EPD-scan van hun praktijk, zo blijkt uit een nieuwe meting met de scan. De kwaliteit van de dossiervorming is duidelijk verbeterd. En de verbeteringen zijn vooral gerealiseerd in die praktijken waar dat het hardste nodig was.


In de regio Twente heeft het NIVEL, het Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg, in 2010 bij ongeveer honderd huisartsenpraktijken een EPD-scan gedaan. Dit instrument meet de kwaliteit van de registratie in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts. De huisartsenpraktijk kan zichzelf vergelijken met andere praktijken en wordt gewezen op verbeterpunten. Bij een herhaalde meting in 2012 blijkt dat de huisartsen gegevens meer gestructureerd vastleggen, en ziekte-episodes, de medicatiedossiers en de medicatiebewaking vollediger bijhouden. Bovendien zijn de verschillen tussen praktijken en tussen de verschillende softwarepakketten verminderd. De huisartsen registreren meer uniform.
 
Patiëntveiligheid
Een goed bijgehouden patiëntendossier is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Bijna alle huisartsen houden elektronisch hun patiëntendossier bij in een huisartseninformatiesysteem. Niet iedere huisarts gebruikt daarvoor dezelfde software. Er zijn verschillende leveranciers van dit soort systemen. De EPD-scan van het NIVEL toetst in hoeverre huisartsen hun dossiers bijhouden volgens de NHG-richtlijn Adequate Dossiervorming. De scan is te gebruiken met verschillende huisartsinformatiesystemen.
 
Nuttig
NIVEL-onderzoeker Robert Verheij: “Het goed bijhouden van het dossier is essentieel om goede zorg te leveren. Een waarnemende collega-huisarts in de praktijk moet er zeker van kunnen zijn dat het dossier goed is bijgehouden. Dit onderzoek maakt duidelijk dat de EPD-scan een nuttig hulpmiddel is om de kwaliteit van het dossier op een hoger plan te krijgen.”
 
Data
De gegevens uit de Twentse huisartsenpraktijken zijn uitsluitend verzameld met het doel onderzoek te doen naar de kwaliteit van dossiervorming en voor het vervaardigen van individuele feedback aan de deelnemende huisartsenpraktijken. Resultaten van individuele praktijken zijn dan ook uitsluitend bekendgemaakt aan die praktijken. De gegevens worden niet doorgeleverd aan anderen.
 
Subsidiënt
Huisartsendienst Twente-Oost, contactpersoon Bert Sanders (sanders-huisarts@hagro-glanerbrug.nl )