Nivel: Veel verschillen op het gebied van patiëntveiligheid tussen huisartspraktijken
Nieuws
11-04-2023

Veel verschillen op het gebied van patiëntveiligheid tussen huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken verschillen in zijn algemeenheid van elkaar wat betreft de patiëntveiligheid. We zien dat deze op een aantal punten kan worden verbeterd. Zo kan er in de huisartsenpraktijk meer aandacht zijn voor nierschade onder ouderen en voor het gebruik van ontstekingsremmers en bloedverdunners door patiënten met een afgenomen nierfunctie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat onlangs is gepubliceerd in het vaktijdschrift Huisarts & Wetenschap.

Voor het signaleren van mogelijke verbeterpunten wat betreft patiëntveiligheid in huisartsenpraktijken hebben we zes 'veiligheidsindicatoren’ gedefinieerd. De waarde van deze zes indicatoren hebben we berekend met gebruikmaking van routinematig geregistreerde zorgdata van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Verbeterpunten patiëntveiligheid bij huisartsenpraktijken
Uit de berekening van de zes indicatoren kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:

  1. consequentere controle op nierschade bij ouderen
  2. meer aandacht voor gebruik van NSAID’s (ontstekingsremmende geneesmiddelen die ook pijnstillend en koortswerend werken) door patiënten met een verminderde nierfunctie
  3. meer aandacht voor het gebruik van salicylaten (geneesmiddelen die de werking van bloedplaatjes tegengaan en zo een bloedverdunnende werking hebben) door patiënten met een verminderde nierfunctie
  4. meer aandacht voor het gebruik van NSAID’s door patiënten met hartfalen
  5. chronisch gebruik van maagzuurremmers tegengaan
  6. voorzichtig zijn met het voorschrijven van benzodiazepinen aan ouderen

Spiegelinformatie kan handvatten bieden voor verbetering

Er waren duidelijk verschillen zichtbaar tussen huisartsenpraktijken op de zes berekende indicatoren; de variatie tussen praktijken liep op tot 20%. Dit kan van vele factoren afhankelijk zijn. Voor zover de variatie die er is tussen praktijken niet kan worden herleid tot praktijkkenmerken, doen huisartsen er goed aan te reflecteren op de  zes gedefinieerde indicatoren. Onze ‘spiegelinformatie’ kan huisartsenpraktijken ondersteunen beleid te ontwikkelen ter verbetering van de zorgverlening op genoemde punten.

Over het onderzoek

De gebruikte data zijn afkomstig van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De gegevens hebben betrekking op 346 huisartsenpraktijken met 1.060.618 ingeschreven patiënten in 2019. De patiënten vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking met betrekking tot leeftijd en geslacht. Het aantal patiënten, praktijken en geanalyseerde jaren verschilt per indicator.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.