Publicatie

Publicatie datum

Patiëntveiligheid verbeteren met spiegelinformatie.

Kager, C., Schäfer, W., Hek, K., Heins, M., Wagner, C., Korevaar, J. Patiëntveiligheid verbeteren met spiegelinformatie. Huisarts en Wetenschap: 2023, 66(3)
Download de PDF
Op het gebied van patiëntveiligheid zijn er flinke verschillen tussen huisartsenpraktijken. Dit onderzoek signaleert een aantal verbeterpunten:
- consequentere aandacht voor nierschade bij ouderen
- meer aandacht voor het gebruik van NSAID’s
- meer aandacht voor gebruik salicylaten door patiënten met een verminderde creatinineklaring en patiënten met hartfalen,
- chronisch gebruik van maagzuurremmers tegengaan
- voorzichtig zijn met het voorschrijven van benzodiazepinen aan ouderen.