Nieuws
07-03-2017

Verbetering mogelijk in voorschrijven van laxeermiddelen bij sterke pijnstillers in de huisartsenpraktijk?

Opioïden, zoals morfine, zijn sterke pijnstillers. Een veelvoorkomende bijwerking bij het voorschrijven van opioïden is obstipatie (verstopping). Dit leidt soms zelfs tot een ziekenhuisopname.

Om dit te voorkomen wordt in de NHG-standaard “Pijn” geadviseerd om tegelijkertijd een laxeermiddel voor te schrijven. Huisartsen zijn vrijwel allemaal op de hoogte van de aanbeveling. Toch gebeurt het lang niet altijd. In een huisartsenpraktijk krijgt gemiddeld 57% van de patiënten die starten met een opioïde een laxeermiddel voorgeschreven. De verschillen tussen huisartsenpraktijken zijn groot, dit percentage varieert namelijk tussen de 18 en 88%. Er lijkt dus nog ruimte voor verbetering in het voorschrijven van laxeermiddel bij opioïden. De top-3 redenen die huisartsen noemen voor het niet voorschrijven van een laxeermiddel zijn dat de patiënt niet altijd een laxeermiddel wil, dat er een contra-indicatie is voor laxeermiddelgebruik of dat de patiënt het laxeermiddel niet in kan nemen (bijvoorbeeld tijdens de laatste levensfase).

Dit onderzoek is onderdeel van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat is uitgevoerd in samenwerking tussen het Erasmus MC, het NIVEL, het PHARMO Instituut, het Radboud UMC en de SFK in opdracht van het ministerie van VWS. Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

 

Verbetering mogelijk in voorschrijven van laxeermiddelen bij sterke pijnstillers in de huisartsenpraktijk?