Nieuws
20-04-2012

Verpleegkundigen en verzorgenden willen extra scholing palliatieve zorg

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft behoefte aan extra scholing over palliatieve zorg. Dit is sinds 2002 onveranderd, ondanks nieuwe richtlijnen en de toename aan scholing, instrumenten en consultatiemogelijkheden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO+ in het tijdschrift voor verpleegkundigen TVZ.


Van de verpleegkundigen en verzorgenden die de afgelopen twee jaar palliatieve zorg hebben gegeven, zegt maar de helft daar voldoende voor te zijn opgeleid. In de basisopleiding krijgt 17% een aparte module palliatieve zorg, 72% is geschoold in het omgaan met een naderend overlijden, 64% in lichamelijke verzorging van een overleden patiënt en 56% in het voeren van een ‘slecht nieuws gesprek’. Dit blijkt uit een onderzoek binnen het landelijke Panel Verpleging & Verzorging. Ondersteuning bij religie of levensovertuiging, wetgeving rond euthanasie, beslissingen rond het levenseinde, instrumenten voor het meten van pijn en kennis van de zorg rond overlijden in andere culturen, zijn veel minder vaak aan de orde geweest. Vooral in de thuiszorg, maar ook in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de psychiatrie bestaat behoefte aan extra scholing.
 
Andere culturen
De meeste behoefte is er aan kennis rond het overlijden in andere culturen (45%) en wet- en regelgeving rondom euthanasie en zelfdoding (40%). In de meeste instellingen bestaan wel richtlijnen: 81% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan dat er binnen de instelling richtlijnen, protocollen en checklists zijn voor zorg aan het levenseinde. Wel is er nog behoefte (28%) aan richtlijnen voor palliatieve sedatie en hoe te handelen bij euthanasieverzoeken.
 
Advies
Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden kan binnen de eigen organisatie terecht voor advies over zorg rond het levenseinde. Inmiddels bestaan er verspreid over het land een groot aantal multidisciplinaire consultatieteams die kosteloos zijn te raadplegen. Toch is de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden niet op de hoogte van deze consultatiemogelijkheden buiten de eigen organisatie. Ruim een kwart (27%) geeft aan dat er geen consultatiemogelijkheden zijn, terwijl ze die wel wensen.
 
Consultatieteams
NIVEL-programmaleider professor Anneke Francke: “Nieuwe kennis en instrumenten zullen het beste ‘landen’ in organisaties waar goede zorg rondom het levenseinde prioriteit heeft en deskundigheidsbevordering samengaat met goede begeleiding en feedback. Ook moeten verpleegkundigen en verzorgenden blijkbaar nog vaker worden geattendeerd op alle mogelijkheden die er zijn. Als de helft nog niet weet dat er overal in het land consultatieteams palliatieve zorg zijn, dan is de PR van die teams nog niet effectief genoeg. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten bij vragen en problemen in de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten, weten waar ze terechtkunnen.”
 
Panel Verpleging & Verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 1350 zorgprofessionals die werken in ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een beperking, de thuiszorg, en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het panel wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. 
 
Samenwerkingspartners
- EMGO+/VUmc
- KNMG
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.