Nieuws
16-03-2012

Verzekerden als onderzoeksgroep

Met het Verzekerdenpanel verzamelt het NIVEL informatie onder verzekerden. Over hun meningen over de gezondheidszorg, hun ervaringen ermee en met zorgverzekeraar VGZ.
 

Het Verzekerdenpanel is opgericht in 2006. Het is een publiek-private samenwerking tussen Coöperatie VGZ (hieronder vallen Univé, VGZ, IZA, Trias en ZEKUR) en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Sinds 2010 is de samenwerking tussen het NIVEL en VGZ uitgebreid met de Open Universiteit (OU) en is de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) opgericht.
Het panel is bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen van verzekerden. Wat verwachten zij van de zorg? Van diensten en producten van hun zorgverzekeraar? Hoe kiezen zij op de zorgverzekeringsmarkt? Met de onderzoeken worden algemene beleidsmatige en
wetenschappelijke vragen beantwoord over de zorg en het zorgstelsel.

Publiek-private samenwerking
Het accent in onderzoeken binnen het Verzekerdenpanel ligt soms meer op de publieke kant – wetenschappelijke vragen van algemeen belang – soms meer op de private kant – vragen die van belang zijn voor het beleid van VGZ. Bij peilingen onder de panelleden voor wetenschappelijk onderzoek gaat het om keuzegedrag van verzekerden, loyaliteit aan de zorgverzekeraar, stappen ze over, wat ze vinden van de verzekeraar, collectieve zorgverzekeringen en zorginkoop. Over de publieke peilingen wordt altijd openbaar gepubliceerd. De private peilingen worden onder directe regie van VGZ gedaan en gebruikt voor specifiek beleids- en marktonderzoek.

Toepasbare kennis
Met het panel en in de Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars wordt beoogd wetenschappelijke kennis en praktijkkennis te combineren, wat leidt tot goede en in de praktijk toepasbare resultaten. Zo is VGZ klachten als kans gaan zien en gaan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. Hierover is ook wetenschappelijk gepubliceerd.

Panel
Het Verzekerdenpanel bestaat op dit moment uit 7.082 personen van 18 jaar en ouder. Het panel wordt regelmatig aangevuld en ververst. De huidige leden zijn geworven met een oproep in het VGZ verzekerdenblad en door verzekerden van Univé, IZA, Trias en ZEKUR telefonisch te benaderen. Per jaar worden er 7 tot 10 onderzoeken gedaan over de gezondheidszorg en/of zorgverzekeringen. Panelleden worden daarvoor maximaal 4 keer per jaar benaderd. De vragenlijsten kunnen zowel schriftelijk als online via e-mail worden afgenomen. Ook kunnen er telefonische interviews of focusgroepgesprekken worden gehouden. Er wordt gestreefd naar 15.000 leden in de toekomst.

Subsidiënt
- Coöperatie VGZ

Samenwerkingspartners
- Coöperatie VGZ
- Open Universiteit


 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.