Nieuws
28-08-2014

Verzekerden en het basispakket

Onlangs is door het NIVEL een rapport gepubliceerd over wat er volgens verzekerden in het basispakket thuishoort. Dit onderzoek heeft stof doen opwaaien, waarop we op deze manier willen reageren. 
 
De mening van verzekerden is relevant
Wat er in het pakket zit is niet alleen een zaak van deskundigen, maar van iedereen. De mening van verzekerden in de discussie over de inhoud van het basispakket is relevant, omdat het belangrijk is zicht te houden op het draagvlak voor de basisverzekering. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar wat er volgens verzekerden uit zou kunnen, maar ook wat volgens verzekerden nog opgenomen zou moeten worden in het basispakket. Het beperken van het basispakket is een van de mogelijkheden van de overheid om te bezuinigen. Ons laat het onderzoek zien dat het beperken van het basispakket door het merendeel van de verzekerden als onacceptabel wordt gezien. Dit staat vermeld in ons persbericht en is in het rapport (PDF) beschreven. De meningen van verzekerden hebben op internet voor de nodige discussie gezorgd. Een goede zaak, want de samenstelling van het verzekerde pakket is niet alleen een zaak voor deskundigen. 
 
Het NIVEL doet onafhankelijk onderzoek     
In de discussie wordt de onafhankelijkheid van het NIVEL in twijfel getrokken. Het huidige onderzoek is gefinancierd door VGZ, daar zijn wij helder over. Het NIVEL is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de inhoud van het rapport. Wij publiceren altijd openbaar over ons onderzoek, zodat iedereen het kan beoordelen. In onze rapportages verantwoorden we de methode. Aan ons rapport is de vragenlijst die gebruikt is in het onderzoek als bijlage toegevoegd, zodat iedereen ook deze kan beoordelen. Daarbij is de vragenlijst ontwikkeld op basis van literatuur en eerdere studies. Dit draagt bij aan de validiteit. Daarnaast kunnen de resultaten door aan te sluiten bij ander onderzoek vergeleken worden. Dit zegt iets over de betrouwbaarheid. 
 
Representativiteit
Terecht wordt opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd van respondenten relatief hoog is. Om die reden is ook gekeken naar de invloed van leeftijd op wat mensen in het pakket willen. Ook dit is opgenomen in het rapport. Het blijkt dat verzekerden die wat ouder zijn bepaalde zorg, zoals hoortoestellen en kunstgebitten vaker in het pakket willen. Over het algemeen geldt dat ouderen vaker behoudend zijn over de inhoud van het basispakket. Bovendien laat eerder onderzoek, uit 2012, onder een steekproef uit de algemene bevolking vergelijkbare resultaten zien. Tot slot: oudere mensen maken vaker dan jongere mensen gebruik van de gezondheidszorg. Er is volgens ons niets op tegen om juist ook naar hen te luisteren.
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.