Nieuws
18-12-2007

Vier procent wisselt van zorgverzekeraar

Het NIVEL voorspelt dat 4% van de bevolking voor 1 januari 2008 overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat verschilt nauwelijks van vorig jaar.De voorspelling van 4% is gebaseerd op het werkelijke aantal verzekerden dat vorig jaar overstapte, in combinatie met hun plannen tegen het einde van 2006 en hun plannen eind 2007. Voor mensen tot en met 64 jaar verwacht het NIVEL dat het percentage overstappers gelijk is aan vorig jaar. Van de 65+’ers lijkt 3% te gaan overstappen. Vorig jaar was dat 4%. Al met al lijkt het percentage overstappers per leeftijdsgroep te stabiliseren op een iets hoger niveau dan het percentage ziekenfondsverzekerden dat overstapte in het oude stelsel.

Gebrek aan informatie
Slechts 1 op de 100 mensen (1%) geeft eind 2007 aan van plan te zijn voor 1 januari 2008 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar lag dit percentage op 2%. Uiteindelijk is toen 6% van de algemene bevolking overgestapt. Een grote meerderheid (89%) van de bevolking zegt nu bij de huidige zorgverzekeraar te blijven, dit is vergelijkbaar met vorig jaar (86%). Eind november had acht procent van de mensen nog géén beslissing genomen om te wisselen van zorgverzekeraar, vorig jaar was dat nog 12%. Een gebrek aan informatie lijkt ook dit jaar een belangrijke reden voor uitstel van dit besluit. Opvallend is daarnaast dat 32% van de mensen die nog niet weten of ze gaan overstappen, er nog niet over heeft nagedacht. Vorig jaar was dat nog 19%.

Dekking
De belangrijkste redenen om te wisselen van zorgverzekeraar zijn: een collectief aanbod en ontevredenheid over de dekking van de aanvullende verzekering. Mensen die bij hun huidige zorgverzekeraar willen blijven, geven aan tevreden te zijn met de dekking van de totale polis. Wellicht vinden ze de tijd en moeite die het zoeken van een beter passende zorgverzekering kost, niet opwegen tegen het vertrouwen en de zekerheid die ze op dit moment hebben. 

Onderzoek
De voorspelling is gemaakt op basis van een peiling in oktober/november 2007 onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL, en vergeleken met de peiling van vorig jaar. Het eerste jaar van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel (2006) liet een behoorlijke uitschieter zien in het percentage overstappers, maar die massale overstap blijkt eenmalig te zijn geweest. Het lijkt erop dat het percentage overstappers stabiliseert. 

grafiek

Subsidiënten