Nieuws
21-01-2009

Vier uur diëtetiek is soms te weinig

De cliëntèle van de vrijgevestigde diëtist bestaat voor het grootste deel uit mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een andere diagnose. Dit aandeel is sinds 1996 toegenomen, zo blijkt uit het Jaarboek LiPZ, beroepsgroep diëtetiek.  
 
 
 
Te dik

Steeds meer mensen zijn te dik. Maar liefst 69% van de cliënten van de vrijgevestigde diëtist heeft als belangrijkste diagnose overgewicht en meer dan een kwart diabetes mellitus. Bij bijna de helft van de cliënten is sprake van meerdere diagnosen waarbij de combinatie overgewicht en diabetes het meest frequent voorkomt. Vergeleken met de Nederlandse bevolking ziet de diëtist relatief weinig mannen, jongeren en allochtonen.
 
Resultaat
In de behandeling probeert de diëtist vooral een verandering in voeding en voedingsgewoonten bij de cliënt te bewerkstelligen, en inzicht te geven in persoonlijke factoren die hierbij een rol spelen. Bij bijna de helft van de cliënten bereikt de diëtist de gestelde behandeldoelen voor driekwart of helemaal. Opvallend is dat de cliënt relatief vaak zelf het besluit neemt de behandeling te beëindigen. Uiteraard wordt de zorg in veel gevallen in onderling overleg beëindigd. NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “Je kunt je voorstellen dat een diëtistische behandeling relatief moeilijk is vol te houden. Veel cliënten moeten hun eetgedrag veranderen, dat is een moeilijk proces. Het is daarom belangrijk verder onderzoek te doen naar methoden die de therapietrouw verbeteren.”

4 uur per jaar
Nadat extramurale dieetadvisering in 2005 vanuit de AWBZ in de reguliere ziektekostenverzekering werd opgenomen, is het maximaal te vergoeden aantal uren behandeling vastgesteld op vier uur per cliënt per kalenderjaar. Bij 12% van de cliënten die in 2007 werden behandeld, besteedde de diëtist exact vier uur, 7% kreeg meer dan vier uur. Wanneer cliënten meer dan 4 uur zorg nodig hebben, moeten zij dit zelf betalen. Niet iedere cliënt is hiertoe bereid of in staat. De vrijgevestigde diëtisten geven zelf aan dat zij de te vergoeden vier uur per kalenderjaar voor 28% van hun cliënten onvoldoende vinden. 

Binge Eating Disorder
Cliënten met overgewicht, cliënten met een Binge Eating Disorder (eetbuien) en cliënten met psychiatrische problemen lijken in aanmerking te komen voor meer behandeling. Bij deze groepen cliënten geven de diëtisten vaker aan dat de vier behandeluren per kalenderjaar niet toereikend zijn dan bij andere cliënten.

LiPZ
LiPZ is een landelijk representatief netwerk van extramurale praktijken voor diëtetiek, fysiotherapiepraktijken, praktijken voor oefentherapie Cesar en Mensendieck. Diëtisten en therapeuten registreren binnen dit netwerk gegevens over de zorg die zij leveren. Alle zorg, ook de niet-verzekerde zorg, aan de hele patiëntenpopulatie wordt geregistreerd. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Zorgverzekeraars Nederland en het College voor Zorgverzekeringen. LiPZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Subsidiënt
 

SamenwerkingspartnersAltijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.