Nieuws
13-11-2006

Wat vindt patiënt van ziekenhuisservicepunt?

Patiënten van ziekenhuis Bernhoven willen op de toekomstige servicepunten in Oss en Veghel vooral terechtkunnen voor een diagnose, een spreekuur met een specialist of gespecialiseerde verpleegkundige. Ouderen en chronisch zieken zien ook graag aanvullende voorzieningen zoals een hulpmiddelenuitleen, een apotheek en een woon-zorg-loket.Voor het ziekenhuis en zorgaanbieders betekent dit een unieke mogelijkheid voor samenwerking in een breed zorgsteunpunt. Zo kan nog beter worden ingespeeld op de wensen van ouderen en chronisch zieken in oostelijk Noord-Brabant.

Nieuw ziekenhuis met twee servicepunten
Als ziekenhuis Bernhoven in 2012 verhuist naar een nieuwe locatie in Uden-Noord, komen er ziekenhuisservicepunten op de huidige locaties in Oss en Veghel. Het ziekenhuis wil bij de invulling van deze servicepunten inspelen op de wensen en verwachtingen van ouderen en chronisch zieken. Daarom heeft het NIVEL bij een grote groep patiënten van ziekenhuis Bernhoven behoeften en wensen in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder meer dat patiënten in Oss en Veghel – en dan vooral mensen zonder auto, mensen die verder weg wonen van het nieuwe ziekenhuis, mensen met een slechte gezondheid en ouders van chronisch zieke kinderen – de verhuizing van het ziekenhuis niet als een verbetering zien. Toch vindt ongeveer 90% van de patiënten in Oss en Veghel de inrichting van servicepunten een goed idee.

Spoedeisende hulp
Patiënten willen dat de ziekenhuisservicepunten in ieder geval mogelijkheden bieden voor diagnostiek en spreekuren met specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ze willen met name voor kortdurende consulten of controles en gecombineerde afspraken op de servicepunten terechtkunnen. Daarnaast vindt ruim de helft van de patiënten dat de servicepunten paramedische zorg moeten bieden, dat er een balie of contactpersoon moet zijn voor informatie over ziekte, gezondheid en zorg, en dat er een uitleen- of verkooppunt voor hulpmiddelen en een apotheek moet komen. Een meerderheid van de patiënten wil dat de servicepunten ook spoedeisende hulp bieden.

Eigen specialist
Patiënten stellen wel duidelijke voorwaarden aan de ziekenhuiszorg op het servicepunt: zij willen hun eigen specialist kunnen zien, een korte wachtlijst (minder dan twee weken) voor een afspraak en aansluitende afspraken op één dag. Als de zorg op het servicepunt hier niet aan voldoet, zullen patiënten vaker kiezen voor een bezoek aan het verder gelegen nieuwe ziekenhuis. Vooral ouderen, laagopgeleiden en patiënten met beperkingen kiezen daarbij eerder voor het ziekenhuis. Patiënten die meer complexe zorg nodig hebben, gaan vermoedelijk eerder naar het nieuwe ziekenhuis omdat zij daar voor een breder scala aan gezondheidsproblemen terechtkunnen.

Vignetonderzoek
Aan het onderzoek hebben 1.477 patiënten van ziekenhuis Bernhoven meegewerkt. De respons op de schriftelijke enquête was hoog (72%). In de enquête zijn vragen gesteld over voorkeuren voor de functies van de servicepunten, verwachtingen van de ziekenhuiszorg, toekomstig zorggebruik, en de mening over de verhuizing van ziekenhuis Bernhoven. Naast het vragenlijstonderzoek vond een vignetonderzoek plaats om toekomstige keuzes en afwegingen van patiënten in kaart te brengen. Hiervoor zijn tijdens twee bijeenkomsten vignetten (situatieschetsen) aan 75 patiënten uit de regio Oss of Veghel voorgelegd. Bij elke situatieschets werden respondenten gevraagd of zij zouden kiezen voor een bezoek aan het nieuwe ziekenhuis of aan het servicepunt op de dichtstbijzijnde locatie.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.