Nivel-webinar-wkkgz
Nieuws
21-07-2021

Webinar ‘Evaluatie van Wet klachten en geschillen in de zorg’ biedt verrijking en verdieping van inzichten

Op 8 juli 2021 organiseerden het Nivel en de UvA een succesvol webinar over de evaluatie van de Wet klachten en geschillen in de zorg. Ruim tweehonderd zeer betrokken deelnemers volgden het webinar en velen brachten interessante aanvullingen in de chat. Daarmee namen de gesprekken in de studio waardevolle wendingen. Het webinar is online terug te kijken.

Webinar terugkijken >>

In drie verschillende sessies gingen Roland Friele, programmaleider Evaluatie Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg bij het Nivel, en Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam, dieper in op de uitkomsten van de wetsevaluatie, die tot stand kwam met financiële steun van ZonMw.

Sessie 1: Van meldplicht naar leerplicht

Zorgaanbieders geven aan heel goed te zijn geworden in het melden van klachten bij de IGJ, maar melden is geen doel op zich.Johan LegemaateHoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Barbara Prins, manager Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kan zich vinden in de woorden van Legemaate: “Wat gebeurt er ná het melden? Het gaat uiteindelijk om het verbeteren van de zorg.” Han van Esch, lid Raad van Bestuur Philadelphia en voorzitter bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid bij VGN, benadrukt daarbij het belang van een veilig meldklimaat binnen de organisatie, waarbij medewerkers in alle vertrouwen hun verhaal doen en de organisatie kan leren van calamiteiten.

Sessie 2: Geschilleninstanties werken minder goed dan eerdere klachtencommissies

Laagdrempelige en informele klachtenbehandeling verloopt prettiger voor klagers.Roland FrieleProgrammaleider Evaluatie Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg bij het Nivel

Uit de wetsevaluatie komt naar voren dat patiënten minder goed oordelen over de huidige geschilleninstanties. “Dat noopt tot nadere dialoog en gezamenlijk gedragen inzicht. Vanuit SKGE willen we hier graag een steentje aan bijdragen”, geeft Jiske Prinsen, directeur van SKGE, aan. Vanuit de chat worden vervolgens ideeën aangedragen om te leren van klachten. Er komen suggesties binnen als intervisie en intercollegiale toetsing. Caroline Panis, bestuurslid bij de VKIG, roept leden van de VKIG op om actief te participeren in het nadenken over verbeterpunten in het proces van het leren van klachten, en om verbeterpunten goed kenbaar te maken aan de organisatie.

Sessie 3: Vertrouwen in de zorg

Naast de wet is de culturele en organisatorische context belangrijk. Je moet veiligheid en comfort bieden om te leren van waar het niet goed gaat in de organisatie.Henk NiesDirecteur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans

In de derde sessie wordt duidelijk dat een strikte wet niet altijd de oplossing biedt voor goede zorg. Prins haalt het belang van veldnormen aan: “We kunnen gesprekken voeren in de sector om te kijken of de uitvoering van zo’n veldnorm leidt tot een resultaat dat we met zijn allen willen. Ik denk dat dit beter zou zijn dan een wet helemaal dicht te timmeren.” “Daarvoor moet het vertrouwen er wel zijn om dit aan het veld over te laten; de Wkkgz is ontstaan onder het gesternte dat dit vertrouwen er niet was”, benoemt Friele. “Maar dat is nu gelukkig gepareerd”, vult Legemaate aan.

Wilt u het volledige webinar bekijken? Kijk elke sessie terug.

Over het onderzoek

Met subsidie van ZonMw evalueerden het Nivel en de UvA de doeltreffendheid en de werking in de praktijk van de Wkkgz. De evaluatie is uitgevoerd door juridisch en empirisch onderzoek te combineren. De resultaten vormden de basis voor de conclusies en aanbevelingen. De wetsevaluatie is in februari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.