Nieuws
03-07-2018

Wijkverpleegkundigen blij met spilfunctie

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk zijn positief over hun rol als 'spin in het web'. Doordat zij deze spilfunctie hebben en de zorg voor cliënten coördineren kunnen ze de behoeften van individuele cliënten voorop stellen. Dit vinden zij een aantrekkelijke kant van het werken in de wijkverpleging. Ook waarderen de verpleegkundigen de autonomie en afwisseling in hun werk. Dit blijkt uit onderzoek waaraan een aantal deelnemers van het Panel Verpleging & Verzoring meededen. De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in het Nederlandse tijdschrift Verpleegkunde. Eerder zijn deze resultaten ook gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift.