Nieuws
21-08-2014

'Ziektekosten door eigen schuld kunnen wel uit basispakket'

Verzekerden zijn grotendeels tevreden met de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. Toch hoeven van de meerderheid dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s, complicaties na een onnodige ingreep en IVF-behandelingen niet te worden vergoed via het basispakket. Terwijl de meerderheid van de verzekerden orthodontie, fysiotherapie, griepvaccinatie, tandzorg en brillen en contactlenzen wel graag vergoed zou zien. 


Onder meer om de kosten van de gezondheidszorg de baas te blijven, kijkt de overheid ieder jaar weer naar de dekking van het basispakket van de zorgverzekering. In het advies hierover van het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) wordt de inbreng van verzekerden ieder jaar belangrijker. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) vroeg de leden van het Verzekerdenpanel naar hun mening over de dekking en versobering van het basispakket.
 
Draagvlak
De meningen zijn verdeeld. Voor veel verzekerden is een ingreep in het basispakket een onacceptabele manier om te bezuinigen. Het meest acceptabel zijn bezuinigingsmaatregelen gericht op verbetering van de organisatie van de zorg. Maatregelen zoals een hogere eigen bijdrage of hogere premie zijn het minst populair. Het draagvlak voor het versoberen van het basispakket zit hier tussenin. Het lijkt erop dat naarmate maatregelen meer de portemonnee van de verzekerden raken, het draagvlak minder is.
 
Solidariteit
De belangrijkste reden voor verzekerden om vergoeding via het basispakket te willen schrappen van bijvoorbeeld complicaties na een onnodige ingreep, dieetadvies, stoppen-met-roken-programma’s of IVF-behandelingen, is de veronderstelling dat deze zorg te herleiden is tot keuzes van de patiënten zelf. En dat anderen daarom niet voor de kosten hoeven op te draaien. “Hier houdt de solidariteit van veel verzekerden kennelijk op”, stelt NIVEL-programmaleider Judith de Jong.
 
Gebruik
Of mensen zorg denken nodig te hebben, speelt ook mee. Mensen met een mindere gezondheid willen meer zorg verzekerd hebben in het basispakket. En bijvoorbeeld vrouwen willen meer zorg die louter vrouwen gebruiken. Omdat het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit moeten niet-gebruikers bereid zijn te betalen voor de verschillende typen zorg uit in het basispakket.
 
Subsidiënt en samenwerkingspartner
VGZ, contactpersoon prof. dr. Emile Curfs (e-mailadres: Emile.Curfs@ou.nl)
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.