Nieuws
08-02-2017

Zinvolle daginvulling intramurale ouderenzorg

Meer scholing en tijd nodig voor zinvolle daginvulling in intramurale ouderenzorg.
Verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen voelen zich onvoldoende competent om ouderen een passende daginvulling te kunnen bieden, terwijl ouderen wel recht hebben op een daginvulling die aansluit bij hun persoonlijke wensen en voorkeuren. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Een pijler voor kwaliteit
Een zinvolle daginvulling voor cliënten is een van de belangrijke pijlers voor goede zorg in verpleeghuizen. Dit is terug te zien in het beleidsplan ‘Waardigheid en trots’ van het Ministerie van VWS en het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De vraag is of verpleegkundigen en verzorgenden zich voldoende competent voelen om een zinvolle daginvulling te coördineren en te ondersteunen en of zij vinden dat er voldoende scholingsmogelijkheden zijn.

Te weinig scholing en tijd
Tweederde van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt het scholingsaanbod van de werkgever over een zinvolle daginvulling onvoldoende. Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich slechts ten dele competent om een zinvolle daginvuling voor hun cliënten te realiseren. Competenties die zij goed beheersen zijn o.a. het verkrijgen van inzicht in de levensloop van cliënten en een belevingsgerichte houding. Competenties waar zij extra scholing voor willen liggen vooral op het agogische vlak. Het gaat dan bijvoorbeeld om het motiveren van cliënten en het coachen van andere medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Al in de (basis)opleiding is er onvoldoende aandacht voor een zinvolle daginvulling, aldus 64% van de verpleegkundigen en 44% van de verzorgenden. Daarnaast vindt 45% dat er vaak te weinig tijd is om een zinvolle daginvulling aan te bieden. Faciliteiten voor een zinvolle daginvulling zijn volgens 75% veelal wel aanwezig.

Extra investering nodig
Dit betekent dat er extra investeringen nodig zijn om ouderen in verpleeghuizen een zinvolle daginvulling te bieden. Het onderzoek laat zien dat deze investeringen zich nu met name moeten richten op voldoende  personeel en scholing. NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik: “In scholing moet het voor verpleegkundigen en verzorgenden ook duidelijker worden dat een zinvolle daginvulling niet alleen bestaat uit grotere activiteiten, zoals samen koken. Een zinvolle daginvulling kan ook worden geboden door activiteiten in de zorg te integreren, zoals het samen met een bewoner zingen. Dit kost vaak weinig of geen extra tijd.”

Hoe het onderzoek is aangepakt
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 48%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 156 verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de langdurige intramurale ouderenzorg. 

Subsidiegever
Ministerie van VWS