Publicatie

Publicatie datum

Een zinvolle daginvulling in de intramurale ouderenzorg: verpleegkundigen en verzorgenden willen meer scholing.

Verkaik, R., Veer, A.J.E. de, Groot, K. de, Francke, A.L. Een zinvolle daginvulling in de intramurale ouderenzorg: verpleegkundigen en verzorgenden willen meer scholing. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Verpleegkundigen en verzorgenden in de intramurale ouderenzorg zien het als hun taak om hun cliënten te ondersteunen bij een zinvolle daginvulling. Naast het bieden van daadwerkelijke ondersteuning bereiden ze deze voor en evalueren het achteraf. Om dit goed te kunnen doen zijn volgens de zorgverleners elf competenties nodig. Zes van de elf beheersen zij volgens eigen zeggen. Dit zijn onder andere het verkrijgen van inzicht in de achtergrond en levensloop van cliënten en het aannemen van een persoonsgerichte/ belevingsgerichte houding. Bij vijf competenties geven verpleegkundigen en verzorgenden aan extra scholing te kunnen gebruiken. Dan gaat het met name om agogische vaardigheden, zoals het motiveren van cliënten en het coachen van andere medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het scholingsaanbod op dit gebied onvoldoende. Daarnaast ervaren zij vaak een gebrek aan tijd. Faciliteiten voor een zinvolle daginvulling zijn veelal wel aanwezig. Dit blijkt uit een
vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.
Gegevensverzameling