Nieuws
21-01-2005

Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken

 Leven met een chronische aandoening trekt een zware wissel op de kwaliteit van leven en het aanpassingsvermogen van zieken. Gezondheidszorg en samenleving zijn nog altijd onvoldoende toegerust om met deze problematiek om te gaan. Het onderzoeks­programma  ‘Zorg, Opvang en Begeleiding van chronisch zieken’ van ZonMw heeft om die reden wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd naar verbetering van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

In deze weerslag van dat ZonMw programma (onder redactie van onder meer NIVEL afdelingshoofd Prof. Dr. Peter Groenewegen en met medewerking van diverse NIVEL auteurs) is aandacht voor de zorg in de volle breedte: psychosociale en medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verpleeghuis- en mantelzorg.

In het eerste deel staat het psychosociaal functioneren van chronisch zieken centraal. Daarbij komen vragen aan de orde als: voor welke moeilijkheden komen chronisch zieken te staan? Welke effecten hebben psychosociale interventies? De antwoorden op deze vragen zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van ziekteoverstijgende zorgprogramma’s en voor de integratie van psychosociale begeleiding in de reguliere zorg.

Het tweede deel gaat in op de vaak ingewikkelde zorgtrajecten die chronisch zieken doorlopen. In hoeverre is het zorggebruik afgestemd op de behoeften van chronisch zieken? Welke problemen ondervinden mantelzorgers? Bij de inrichting van de chronische zorg, maar ook bij de overgang van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd zorgsysteem spelen dergelijke vragen een belangrijke rol.

Onderzoek en praktijk vormen vaak twee werelden. Onderzoeksresultaten zijn niet altijd implementeerbaar en de implementatie wordt bemoeilijkt door barrières in de zorgpraktijk en het beleid. Deze vertaalslag naar de praktijk is de uitdaging die dit boek toevoegt aan de resultaten van het onderzoek.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.