Nieuws
31-10-2016

Zorginformatie in Caribisch Nederland naar een Europees niveau.

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor periodieke rapportages over de volksgezondheid. Op Bonaire, St. Eustatius en Saba geldt dit de temeer, omdat vrijwel alle zorg daar vanuit huisartspraktijken wordt verleend. Het NIVEL heeft onderzocht hoe bruikbaar patiëntendossiers in Caribisch Nederland momenteel zijn voor dergelijke gezondheidsrapportages en wat er eventueel te verbeteren valt. Daartoe is gesproken met alle betrokkenen en is gedetailleerd gekeken naar de kwaliteit van de geregistreerde gegevens in de elektronische patiëntendossiers op Saba en St. Eustatius.

Nieuwe status als gemeente
De genoemde drie eilanden kregen in 2010 de status van bijzondere Nederlandse gemeenten. Die verandering was ingrijpend voor deze kleine en geïsoleerde eilanden, waar Nederland letterlijk en figuurlijk ver weg is. Veel mensen daar hebben het er sindsdien niet beter op gekregen, maar de lokale gezondheidszorg heeft wel baat gehad bij de transitie. Net als elke gemeente in Europees Nederland kregen Bonaire, St. Eustatius en Saba de wettelijke verplichting elke vier jaar een volksgezondheidsrapportage op te stellen.

Huidige stand en verbetertraject
Het blijkt mogelijk de geanonimiseerde gegevens uit informatiesystemen van huisartspraktijken in Caribisch Nederland te gebruiken als bron van informatie voor lokaal gezondheidsbeleid. Op St. Eustatius en Saba kan dat gebruik in 2018 effectief zijn; op Bonaire duurt het langer omdat eerst een nieuw huisartsinformatiesysteem in gebruik moet worden genomen. Huisartsen en zorgmanagers zien het belang van deze ontwikkeling en willen er aan meewerken. Beter en vollediger registreren, met gebruik making van het ICPC coderingssysteem, vraagt van individuele zorgverleners kennis en aandacht om dit in het dagelijkse werk in te bouwen. Dat moet worden gefaciliteerd. Een goede registratie is verder ook teamwerk, dat stoelt op taakverdeling en afspraken binnen de organisatie.

Naar een lerend zorgsysteem
Goed vastgelegde zorggegevens hebben nog een andere belangrijke meerwaarde: ze kunnen zorgverleners feedback geven over de kwaliteit van hun werk en zo een prikkel vormen om die te verbeteren. Dat is het wenkend perspectief van een lerend zorgsysteem. Systematische vergelijking met praktijken elders, in Caribisch en Europees Nederland, houdt huisartsen een spiegel voor die laat zien hoe ze het doen en waar het beter kan. Dat is een gewaardeerde vorm van feedback, die voor de zorgverleners op de eilanden bovendien het professionele isolement kan doorbreken.