Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de oefentherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut (naar leeftijd en geslacht)
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van oefentherapeutische behandelingen, 2020 en voorgaande jaren
  • De meestvoorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is, namelijk bij 78% van de afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was.
  • In 2020 waren de reden van beëindiging en het behandelresultaat voor een groot deel van de afgesloten behandelepisodes niet geregistreerd.

Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeutOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • Het aandeel afgesloten behandelepisodes waarvoor de reden van beëindiging bekend was is sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is, namelijk bij 78% van de afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
  • De dalende trend in het aandeel episodes waarbij patiënten de behandeling op eigen initiatief beëindigen is voortgezet, tot 16 procent.
  • Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd zijn vergelijkbare trends te zien.
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Patiënt uitbehandeld 65,8 68,6 73 78,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,3 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 26,8 23,8 20,9 16,3
Gestaakt door verwijzer 0,7 0,3 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,8 2,9 2,1
Eenmalige zitting 1,2 1,6 1,1 0,6
Anders 1,8 1,6 1,5 2,6
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330 2.457

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht.

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar geslacht, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Mannen  
Patiënt uitbehandeld 66,4 70,4 73,9 81,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,4 0,2 0,0
Gestaakt door patiënt 23,9 21,0 20,1 13,3
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,4 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 4,9 3,9 3,0 2,1
Eenmalige zitting 2,0 2,2 1,4 0,6
Anders 2,5 1,7 1,2 2,6
Vrouwen  
Patiënt uitbehandeld 65,6 67,5 72,5 76,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 28,2 25,5 21,4 18,0
Gestaakt door verwijzer 0,8 0,3 0,3 0,1
Gestaakt door paramedicus 3,0 3,8 2,9 2,1
Eenmalige zitting 0,8 1,3 1,0 0,6
Anders 1,5 1,5 1,7 2,6
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330 2.457

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht.

 
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
0 t/m 11 jaar  
Patiënt uitbehandeld 76,5 72,3 76,0 84,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,1 0,2 0,0
Gestaakt door patiënt 14,6 17,2 17,2 7,6
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 5,3 2,1 2,0 1,0
Eenmalige zitting 3,6 7,8 3,4 1,6
Anders 0,0 0,4 1,1 5,7
12 t/m 17 jaar  
Patiënt uitbehandeld 66,7 71,7 80,2 87,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,3 0,0 0,0
Gestaakt door patiënt 28 23,1 14,1 11,2
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0 0,3 0,0
Gestaakt door paramedicus 3,0 3,1 3,7 0,5
Eenmalige zitting 0,8 0,8 1,0 0,0
Anders 1,5 1,0 0,8 0,5
18 t/m 39 jaar  
Patiënt uitbehandeld 64,9 68,9 73,9 79,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,3 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 28,8 24,1 21,3 17,7
Gestaakt door verwijzer 0,8 0,1 0,5 0,2
Gestaakt door paramedicus 1,9 4,2 2,3 1,4
Eenmalige zitting 1,1 0,4 0,6 0,2
Anders 2,5 2,0 1,3 1,0
40 t/m 59 jaar  
Patiënt uitbehandeld 63,9 66,3 71,7 72,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 27,9 27,2 22,7 21,6
Gestaakt door verwijzer 0,6 0,5 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 4,3 4,2 3,1 3,6
Eenmalige zitting 0,7 0,4 0,5 0,4
Anders 2,4 1,2 1,4 1,4
60 jaar en ouder  
Patiënt uitbehandeld 63,5 67,3 69,1 73,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,5 0,2 0,0
Gestaakt door patiënt 29,0 24,3 23,3 19,2
Gestaakt door verwijzer 1,2 0,6 0,4 0,3
Gestaakt door paramedicus 4,1 4,2 3,9 3,0
Eenmalige zitting 0,6 0,7 0,7 0,5
Anders 1,6 2,4 2,4 3,2
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330 2.453

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging en de leeftijd van de patiënt bekend was.

Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaaldOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend oefentherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • In 2020 is het percentage afgesloten behandelepisodes waarbij geen eindresultaat van de behandeling is vastgelegd sterk gestegen, tot ruim 85 procent. Door dit hoge aandeel onbekende eindresultaten is het niet mogelijk een goede interpretatie van deze cijfers te geven.
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Behandeldoelen bereikt 34,0 32,4 30,4 9,9
Behandeldoelen niet bereikt 5,9 6,0 4,7 1,1
Behandeldoelen deels bereikt 10,6 11,6 11,2 3,7
Onbekend 49,5 50,0 53,7 85,3
Totaal aantal patiënten 1.950 4.668 5.330 9.528

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht en leeftijd.

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2020

 
2017 2018 2019 2020
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar geslacht  
Mannen  
Behandeldoelen bereikt
27,6 29,0 26,4 7,3
Behandeldoelen niet bereikt
6,3 5,0 4,4 0,9
Behandeldoelen deels bereikt
11,2 9,2 10,7 2,8
Onbekend 54,8 56,7 58,5 89,0
Vrouwen  
Behandeldoelen bereikt
37,2 34,4 32,6 11,8
Behandeldoelen niet bereikt
5,8 6,6 4,8 1,2
Behandeldoelen deels bereikt
10,2 13,0 11,6 4,4
Onbekend 46,8 45,9 51,0 82,7
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar leeftijd  
0 t/m 11 jaar  
Behandeldoelen bereikt
16,2 10,5 16,0 3,0
Behandeldoelen niet bereikt
1,2 0,6 0,8 0,1
Behandeldoelen deels bereikt
4,5 3,4 5,1 1,8
Onbekend 78,1 85,5 78,2 95,2
12 t/m 17 jaar  
Behandeldoelen bereikt
40,9 41,9 38,6 11,0
Behandeldoelen niet bereikt
4,5 4,2 3,9 0,3
Behandeldoelen deels bereikt
3,8 8,3 7,8 3,0
Onbekend 50,7 45,7 49,6 85,6
18 t/m 39 jaar  
Behandeldoelen bereikt
38,3 37,7 32,9 14,7
Behandeldoelen niet bereikt
7,0 5,1 4,7 1,0
Behandeldoelen deels bereikt
12,1 12,0 9,9 3,8
Onbekend  42,5 45,2 52,5 80,5
40 t/m 59 jaar  
Behandeldoelen bereikt
33,5 34,0 33,2 12,8
Behandeldoelen niet bereikt
6,3 8,5 5,5 1,9
Behandeldoelen deels bereikt
10,8 13,3 14,3 4,6
Onbekend 49,3 44,2 47,0 80,8
60 jaar en ouder
 
Behandeldoelen bereikt
36,9 35,3 32,6 14,0
Behandeldoelen niet bereikt
7,1 8,2 6,7 2,5
Behandeldoelen deels bereikt
13,4 15,4 14,9 6,8
Onbekend 42,6 41,2 45,7 76,7
Totaal aantal patiënten 1.950 4.668 5.330 9.528

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht.

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/evaluatie-behandeling