Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de oefentherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut (naar leeftijd en geslacht)
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van oefentherapeutische behandelingen, 2021 en voorgaande jaren
  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2021 was dit bij 80% van de afgesloten behandelepisodes.
  • In 2021 werd in bijna 71 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.

Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeutOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is, namelijk bij 80% van de afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
  • De dalende trend in het aandeel episodes waarbij patiënten de behandeling op eigen initiatief beëindigen is voortgezet, tot 15 procent.
  • Uitgesplitst naar geslacht zijn vergelijkbare trends te zien.
  • Kinderen (0-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) zijn in een groter aandeel van de afgesloten behandelepisodes uitbehandeld dan volwassenen. Dit is ook terug te zien bij kinderoefentherapie vergeleken met reguliere oefentherapie over het algemeen. Het verschil tussen deze typen oefentherapie is minder groot als er specifiek gekeken wordt naar de leeftijdsgroep die de kinderoefentherapeut bezoekt, namelijk voornamelijk kinderen tot 11 jaar.
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Patiënt uitbehandeld 68,6 73 78,2 80,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,3 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 23,8 20,9 16,3 15,3
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,8 2,9 2,1 2,3
Eenmalige zitting 1,6 1,1 0,6 0,4
Anders 1,6 1,5 2,6 1,7
Totaal aantal behandelepisodes 4.668 5.330 2.457 3.555

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht.

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar geslacht, 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Mannen    
Patiënt uitbehandeld 70,4 73,9 81,2 82,5
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,4 0,2 0,0 0,1
Gestaakt door patiënt 21,0 20,1 13,3 11,9
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,3 0,2 0,3
Gestaakt door paramedicus 3,9 3,0 2,1 2,5
Eenmalige zitting 2,2 1,4 0,6 0,5
Anders 1,7 1,2 2,6 2,2
Vrouwen    
Patiënt uitbehandeld 67,5 72,5 76,4 78,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 25,5 21,4 18,0 17,4
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,1 0,1
Gestaakt door paramedicus 3,8 2,9 2,1 2,2
Eenmalige zitting 1,3 1,0 0,6 0,3
Anders 1,5 1,7 2,6 1,3
Totaal aantal behandelepisodes 4.668 5.330 2.457 3.555

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht.

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
0 t/m 11 jaar    
Patiënt uitbehandeld 72,3 76,0 84,2 89,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,0 0,1
Gestaakt door patiënt 17,2 17,2 7,6 5,9
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 2,1 2,0 1,0 1,2
Eenmalige zitting 7,8 3,4 1,6 0,7
Anders 0,4 1,1 5,7 2,7
12 t/m 17 jaar    
Patiënt uitbehandeld 71,7 80,2 87,8 81,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,3 0,0 0,0 0,0
Gestaakt door patiënt 23,1 14,1 11,2 13,9
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,3 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 3,1 3,7 0,5 2,5
Eenmalige zitting 0,8 1,0 0,0 0,7
Anders 1,0 0,8 0,5 1,4
18 t/m 39 jaar    
Patiënt uitbehandeld 68,9 73,9 79,4 78,1
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,3 0,1 0,2 0,3
Gestaakt door patiënt 24,1 21,3 17,7 17,6
Gestaakt door verwijzer 0,1 0,5 0,2 0,3
Gestaakt door paramedicus 4,2 2,3 1,4 2,4
Eenmalige zitting 0,4 0,6 0,2 0,3
Anders 2,0 1,3 1,0 1,2
40 t/m 59 jaar    
Patiënt uitbehandeld 66,3 71,7 72,7 72,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,2 0,0
Gestaakt door patiënt 27,2 22,7 21,6 22,6
Gestaakt door verwijzer 0,5 0,3 0,2 0,4
Gestaakt door paramedicus 4,2 3,1 3,6 3,0
Eenmalige zitting 0,4 0,5 0,4 0,4
Anders 1,2 1,4 1,4 0,9
60 jaar en ouder    
Patiënt uitbehandeld 67,3 69,1 73,8 79,3
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,5 0,2 0,0 0,0
Gestaakt door patiënt 24,3 23,3 19,2 16,1
Gestaakt door verwijzer 0,6 0,4 0,3 0,1
Gestaakt door paramedicus 4,2 3,9 3,0 2,7
Eenmalige zitting 0,7 0,7 0,5 0,0
Anders 2,4 2,4 3,2 1,8
Totaal aantal behandelepisodes 4.668 5.330 2.453 3.555

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging en de leeftijd van de patiënt bekend was.

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar reguliere en kinderoefentherapie voor alle behandelepisodes ongeacht leeftijd (totaal) en voor de leeftijdscategorieën 0-11 jaar en 12-17 jaar, 2021
  2021
  Reguliere oefentherapie  Kinder-oefentherapie 
Totaal    
Patiënt uitbehandeld 77,3  89,6 
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 18,1 5,7
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,0
Gestaakt door paramedicus 2,8 0,6
Eenmalige zitting 0,3 0,7
Anders 1,2 3,3
Aantal afgesloten behandelepisodes b 2.730  825
0 /m 11 jaar    
Patiënt uitbehandeld 86,8 89,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,1
Gestaakt door patiënt 8,8 5,5
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 4,4 0,7
Eenmalige zitting 0,0 0,8
Anders 0,0 3,1
Aantal afgesloten behandelepisodes b 114 734
12 t/m 17 jaar    
Patiënt uitbehandeld 78,3 87,9
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,1
Gestaakt door patiënt 16,9 7,7
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 3,7 0,0
Eenmalige zitting 1,1 0,0
Anders 0,0 4,4
Aantal afgesloten behandelepisodes b 189 91

b Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging en de leeftijd van de patiënt bekend was.

Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaaldOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend oefentherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • In 2021 werd in ruim 70 procent van de afgesloten behandelepisodes het behandeldoel bereikt en in bijna 22 procent werd het resultaat geregistreerd als deels bereikt.
  • Bij kinderen en jongeren en bij kinderoefentherapie ligt het aandeel afgesloten behandelepisodes waarbij het behandeldoel werd bereikt hoger dan bij respectievelijk volwassenen en reguliere oefentherapie.
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Behandeldoelen bereikt 64,7 65,7 67,3 70,7
Behandeldoelen niet bereikt 12,1 10,1 7,2 7,4
Behandeldoelen deels bereikt 23,2 24,3 25,5 21,9
Aantal afgesloten behandelepisodesa 2.334 2.469 1.398 2.483

* Aantal afgesloten behandelepisodes waarvan de reden voor beëindiging bekend was. Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht en leeftijd.

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar geslacht, 2018-2021

 
2018 2019 2020 2021
Mannen    
Behandeldoelen bereikt
67,1 63,6 66,1 73,3
Behandeldoelen niet bereikt
11,6 10,5 8,1 7,0
Behandeldoelen deels bereikt
21,3 25,8 25,9 19,7
Vrouwen    
Behandeldoelen bereikt
63,6 66,5 67,9 69,1
Behandeldoelen niet bereikt
12,3 9,9 6,8 7,6
Behandeldoelen deels bereikt
24,1 23,6 25,3 23,3
Totaal aantal behandelepisodesa 2.334 2.469 1.398 2.483

Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht, leeftijd en type oefentherapie.

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2018-2021

 
2018 2019 2020 2021
0 t/m 11 jaar    
Behandeldoelen bereikt
72,4 73,1 61,5 86,5
Behandeldoelen niet bereikt
4,1 3,6 1,3 3,1
Behandeldoelen deels bereikt
23,5 23,3 37,2 10,4
12 t/m 17 jaar    
Behandeldoelen bereikt
77,0 76,7 76,6 80,5
Behandeldoelen niet bereikt
7,7 7,8 2,4 3,9
Behandeldoelen deels bereikt
15,3 15,5 21,0 15,6
18 t/m 39 jaar    
Behandeldoelen bereikt
68,7 69,3 75,1 66,7
Behandeldoelen niet bereikt
9,4 9,8 5,3 9,5
Behandeldoelen deels bereikt
21,9 20,9 19,6 23,8
40 t/m 59 jaar    
Behandeldoelen bereikt
61,0 62,6 66,5 58,9
Behandeldoelen niet bereikt
15,2 10,4 9,7 10,6
Behandeldoelen deels bereikt
23,8 27,0 23,8 30,5
60 jaar en ouder
   
Behandeldoelen bereikt
60,0 60,1 60,1 64,3
Behandeldoelen niet bereikt
13,9 12,4 10,7 8,5
Behandeldoelen deels bereikt
26,1 27,5 29,2 27,2
Totaal aantal behandelepisodesa 2.334 2.469 1.398
2.483

Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht, leeftijd en type oefentherapie.

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar type oefentherapie, 2018-2021

 
2018 2019 2020 2021
Kinderoefentherapie    
Behandeldoelen bereikt - - - 87,5
Behandeldoelen niet bereikt - - - 2,6
Behandeldoelen deels bereikt - - - 9,9
Reguliere oefentherapie    
Bethandeldoelen bereikt - - - 65,7
Behandeldoelen niet bereikt - - - 8,8
Behandeldoelen deels bereikt - - - 25,5
Totaal aantal behandelepisodesa 2.334 2.469 1.398 2.483

Dit kan iets lager liggen voor de subgroepen van geslacht, leeftijd en type oefentherapie.

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 28-11-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/evaluatie-behandeling