Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2018-2021.

Veldkamp, R., Meijer, W. Zorg door de oefentherapeut: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2018-2021. Utrecht: Nivel, 2023. 27 p.
Download de PDF
Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 13.185 patiënten die in 2021 zijn behandeld door 249 oefentherapeuten in 86 praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De gemiddelde leeftijd van de therapeuten was 44 jaar en 93 procent was vrouw. Kinderoefentherapie is mogelijk oververtegenwoordigd in deze rapportage, daarom zijn de cijfers in het rapport soms uitgesplitst voor kinderoefentherapie (DCSPH-code 9379) en reguliere oefentherapie (overige DCSPH-codes).