Cijfers zorg huisarts - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de huisarts eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat naar de huisarts gaat, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de huisarts? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken huisartsenpraktijk
Wat valt op, als we naar de tabel hieronder kijken:

Kernpunten patiëntkenmerken 2021 en voorgaande jaren

  • Het percentage vrouwen dat in 2021 staat ingeschreven in de huisartsenpraktijk is vrijwel gelijk aan het percentage mannen.
  • De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten is 42 jaar.
  • Ongeveer een derde deel van de patiënten van de huisartsenpraktijk is tussen de 18 en 44 jaar oud.
Tabel: Demografische kenmerken van patiënten in de huisartsenpraktijk in 2017-2021
Demographic features of patients of the general practice in 2017-2021
  2017 2018 2019 2020 2021
Geslacht (%) Mannen 49,5 49,5 49,5 49,4 49,5
Vrouwen 50,5 50,5 50,5 50,6 50,5
Leeftijd (%) 0-4 jaar 4,3 4,2 4,8 4,7 4,3
5-17 jaar 15,1 15,0 14,5 14,4 14,3
18-44 jaar 32,7 32,7 33,3 33,3 33,2
45-64 jaar 29,2 29,1 28,2 28,0 28,1
65-74 jaar 10,9 11,1 11,0 11,3 11,4
75-84 jaar 5,7 5,9 6,0 6,1 6,6
85 jaar en ouder 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2
Gemiddelde leeftijd in jaren 41,4 41,6 41,7 41,9 42,0
           

NB Informatie over de representativiteit van de gepresenteerde cijfers kunt u vinden bij Methode vaststellen cijfers huisartsen.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

  • Cijfers 2021: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 393 huisartsenpraktijken met in totaal ruim 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
     
  • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Hek, K. Cijfers zorg huisarts - Patiëntkenmerken . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-01-2023; geraadpleegd op 31-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorg-huisarts-huisartsenpost-paramedici/cijfers-zorg-huisartsen/patientkenmerken