Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. We presenteren cijfers over aandoeningen, zoals griep en corona, en over zorgverlening in de eerste lijn, zoals die door huisartsen en diëtisten.

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnEen van de databases van het Nivel

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur lever het Nivel relevante informatie vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

We verzamelen en analyseren de gegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Zo weten we bijvoorbeeld of er griep of COVID-19 of een andere infectieziekte heerst, of gezondheidscampagnes het juiste effect hebben gehad en met wat voor zorgvragen mensen bij een huisarts komen. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Over ons onderzoekHet unieke aan onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met welk doel verrichten we ons onderzoek? Welke activiteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? En wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang? Lees meer over de unieke positie die we innemen in het gezondheidszorgonderzoek in Nederland.

Unieke combinatie van data en expertise

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt over een databank met een enorme hoeveelheid en diversiteit aan eerstelijns zorgdata. Daarnaast hebben we de onderzoeksexpertise én de techniek in huis om met deze data kwalitatief hoogstaand en actueel onderzoek te verrichten.

TurfstreepjesCijfers over zorg van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De 'cijfers over zorg' die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn doorlopend verzamelt, analyseert en aanbiedt, vallen uiteen in verschillende categorieën en komen tot stand met gebruik van verschillende methodieken:

Lamp met schaduwInformatie op maat voor zorgverleners, patiënten en Peilstations

Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn heeft voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata met veel verschillende partijen te maken. Voor iedere partij bieden we 'informatie op maat' aan, over onze werkwijze en meer:

Over het onderzoekOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een structuur van governance waarbinnen de interne kwaliteit wordt geborgd en de inbedding van stakeholders en deelnemende zorgverleners. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

Hasselaar, J. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-12-2021; geraadpleegd op 02-12-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn