Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnEen van de databases van het Nivel
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

We verzamelen en analyseren de zorggegevens die eerstelijns zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Zo weten we bijvoorbeeld of er griep of COVID-19 of een andere infectieziekte heerst, of gezondheidscampagnes het juiste effect hebben gehad en met wat voor zorgvragen mensen bij een huisarts komen. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen. 

Direct naar onze cijfers over coronaklachten in de huisartsenpraktijk
Op Corona Actueel vindt u al ons corona-onderzoek, waaronder de wekelijkse cijfers van verdenking op COVID-19 in de huisartsenpraktijk.


Cijfers over aandoeningenCijfers over aandoeningen: wekelijks (surveillance) en jaarlijks (kerncijfers)
De cijfers over gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers): 


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers over de zorgverlening in de eerste lijn: aard, omvang en kwaliteit
In opdracht van het ministerie van VWS leveren we jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Hiertoe verzamelen, bewerken en analyseren van de jaargegevens van de eerstelijns zorgaanbieders en rapporteren we daarover op de website. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten. Van al deze zorgverleners presenteren we tevens de cijfers over de kwaliteit van die verleende zorg.

Unieke positie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in het gezondheids(zorg)onderzoek in Nederland
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. We nemen een unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland

  1. We beschikken over een enorme hoeveelheid en diversiteit aan zorgdata.
  2. We beschikken over data over de gehele eerstelijnszorg. Hiertoe ontvangen we de zorggegevens van honderden eerstelijnszorgaanbieders verspreid over het hele land.
  3. We presenteren onze data jaarlijks én wekelijks (kerncijfers én signaleringscijfers) en spelen hiermee in op de actualiteit.
  4. We kunnen verschillende van onze data snel combineren voor onderzoeksvragen met een bredere scope.
  5. We hebben veel expertise en ervaring over het verzamelen en verwerken uit elektronische patiëntendossiers.
  6. We maken daarbij gebruik van de laatste, innovatieve  technieken.
  7. Omdat we dit al jaren doen kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
  8. We werken samen met veel onderzoekspartijen, zowel intern en extern. Daardoor is er sprake van kruisbestuiving en kunnen onze cijfers eenvoudig gerelateerd worden aan ander onderzoek binnen én buiten het Nivel.


Over ons onderzoekOver ons onderzoek
Met onze kennisinfrastructuur leveren we relevante informatie vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.Met welk doel verrichten we ons onderzoek? Welke activiteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? En wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang? Bij Over ons onderzoek geven we antwoord op deze vragen.


Over het onderzoekOrganisatie Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een structuur van governance, die de interne kwaliteit en de inbedding in het veld van stakeholders en deelnemende zorgverleners borgt. We voldoen hiermee aan de eisen van certificering conform de ISO 9001:2008.
Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Privacybescherming
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?