Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert landelijk representatieve cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. We presenteren cijfers over aandoeningen, zoals griep en corona, en over zorgverlening in de eerste lijn, zoals die door huisartsen en diëtisten.

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnEen van de databases van het Nivel

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

We verzamelen en analyseren de gegevens die aangesloten zorgverleners verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Zo weten we bijvoorbeeld of er griep of COVID-19 of een andere infectieziekte heerst, of gezondheidscampagnes het juiste effect hebben gehad en met wat voor zorgvragen mensen bij een huisarts komen. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Over ons onderzoekHet unieke aan onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met welk doel verrichten we ons onderzoek? Welke activiteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? En wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang? Lees meer over de unieke positie die we innemen in het gezondheidszorgonderzoek in Nederland.

Unieke combinatie van data en expertise

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt over een databank met een enorme hoeveelheid en diversiteit aan eerstelijns zorgdata. Daarnaast hebben we de onderzoeksexpertise én de techniek in huis om om aan de hand van deze data kwalitatief hoogstaand en actueel onderzoek te verrichten.

Cijfers over aandoeningenCijfers over aandoeningen: wekelijks (surveillance-cijfers) en jaarlijks (kerncijfers)

De cijfers over gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers):

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers over de zorgverlening in de eerste lijn: aard, omvang en kwaliteit

In opdracht van het ministerie van VWS leveren we jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten.

GereedschapMethoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt de zorggegevens van de honderden huisartsen die bij ons zijn aangesloten én daarnaast de zorggegevens van verschillende andere eerstelijns zorgdisciplines. Hoe komen hieruit onze cijfers tot stand?

ZorgverlenersInformatie voor (deelnemende) zorgverleners aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden? Dit en meer vindt u bij Informatie (deelnemende) zorgverleners. Of vul direct het deelnameformulier in.

PijnInformatie specifiek voor deelnemende Peilstations

Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations. Wij bieden specifieke informatie en tips aan onze Peilstations, voor het werken in de Peilstationsmodule en meer.

Over het onderzoekOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een structuur van governance, die de interne kwaliteit en de inbedding in het veld van stakeholders en deelnemende zorgverleners borgt. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

 

Hasselaar, J. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-06-2021; geraadpleegd op 18-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn