Nivel-cijfers Zorg verleend door huisarts, huisartsenspoedpost, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, logopedist

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel mensen komen er bij de huisarts? Met welke klachten? Welke problemen ziet men op de huisartsenspoedpost? Hoe zat dat vorig jaar? Hoeveel ouderen ziet de fysiotherapeut? Elk jaar presenteren we cijfers over de verleende zorg in de eerste lijn in Nederland. Hiervoor maken we gebruik van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De Nivel-jaarcijfers zorg verleend in de eerste lijn in Nederland leveren we in opdracht van het ministerie van VWS, die ze inzet ter ondersteuning van hun beleid. Ook vormen ze een belangrijke bron voor nader lgezondheidszorgonderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen. 

Zorg die de huisarts verleent- aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de huisarts verleent - aard en omvang

Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Hoeveel van deze mensen komen er jaarlijks bij hun huisarts? Hoe oud zijn ze? Met welke klachten komen ze? En de huisarts; hoeveel consulten geeft deze gemiddeld per jaar? Hoe lang zijn deze, hoeveel patiënten worden doorverwezen? Naar welk specialisme?
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de huisarts verleent

Zorg die de huisartsenpost verleent - aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de huisartsenspoedpost verleent - aard en omvang

Hoeveel Nederlanders maken er jaarlijks gebruik van de huisartsenspoedpost (voorheen ‘huisartsenpost’ (HAP))? Hoeveel contacten zijn er jaarlijks met de huisartsenspoedpost? Wat is de urgentie van die contacten? Hoeveel geneesmiddelen worden op de huisartsenspoedpost voorgeschreven? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de huisartsenspoedpost verleent

Zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een fysiotherapeut? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de fysiotherapeut; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de fysiotherapeut verleent

Zorg die de oefentherapeut verleent - aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de oefentherapeut verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een oefentherapeut? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de oefentherapeut; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de oefentherapeut verleent

Zorg die de diëtist verleent - aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de diëtist verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een diëtist? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de diëtist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject? 
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de diëtist verleent

Zorg die de logopedist verleent - aard en omvangNivel-cijfers Zorg die de logopedist verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een logopedist in de eerstelijnszorg? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de logopedist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?
Naar de Nivel-cijfers Zorg die de logopedist verleent

Gegevens aanvragen voor onderzoekGegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Methoden vaststellen jaarcijfers zorgverlening in de eerste lijnMethoden vaststellen Nivel-cijfers zorg verleend in de eerste lijn

Hoe komen de kerncijfers precies tot stand? Hoe zorgen we ervoor dat ze representatief zijn? Ga naar. Methoden vaststellen Nivel-cijfers ziekten en zorg, waar per zorgdiscipline informatie te vinden is over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

Overbeek, L. Nivel-cijfers Zorg verleend door huisarts, huisartsenspoedpost, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, logopedist. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-zorgverleners-eerste-lijn