Rol communicatie en samenwerking bij patiëntveiligheid, 2019-2022

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid wordt niet alleen bepaald door de handelingen die een individuele zorgverlener uitvoert, maar ook door de organisatie waarin de zorgverleners hun werk verrichten.

Patiëntveiligheid wordt niet alleen bepaald door de handelingen die een individuele zorgverlener uitvoert, maar ook door de organisatie waarin de zorgverleners hun werk verrichten. De projecten die zich richten op de organisatorische aspecten en communicatie omtrent patiëntveiligheid zijn:

  • Medische teamtrainingen CRM op SEH
  • Medische teamtrainingen CRM op IC
  • SBAR: middel voor een gestructureerde overdracht
Wagner, C. Rol communicatie en samenwerking bij patiëntveiligheid, 2019-2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-2019-2022/rol-communicatie-en-samenwerking-bij-patientveiligheid