In 2013-2014 zijn in het programma Patiëntveiligheid drie projecten uitgevoerd:

Patiëntveiligheidsinterventie SAVE - sturen op veiligheid in de zorg in 5 stappen

De SAVE-methodiek is een online methode - in 5 stappen - voor dossieronderzoek door zorginstellingen, ter verbetering van kwaliteit van zorgprocessen en zorguitkomsten.

Eerste evaluatie thema’s VMS-Veiligheidsprogramma

In een van de 10 ontwikkelde praktijkgidsen van het VMS-Veilig­heidsprogramma (2008-2012) staan de processtappen van klaarmaken en toedienen van paren­terale geneesmiddelen beschreven. We onderzoeken de mate waarin ziekenhuizen het toedienproces van parenterale geneesmiddelen hebben geïmplementeerd.

Patiëntveiligheid in zorginstellingen

Het onderzoek naar patiëntveiligheid in zorginstellingen - ziekenhuis, GGZ en langdurige zorg - biedt inzicht in de meerwaarde van gestructureerd dossieronderzoek en feedbackbijeenkomsten voor het sturen op en verbeteren van de patiëntveiligheid door bestuurders in zorginstellingen. Daarnaast bieden we een aantal handvatten voor bestuurder van ziekenhuizen en instellingen GGZ en langdurige zorg. 

Wagner, C. Monitoren Patiëntveiligheid 2013-2014. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitoren-patientveiligheid-2013-2014