Ons internationaal onderzoek

In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden uit andere landen, en vice versa.

Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Internationale projecten

Meer wetenMeer weten over het Nivel in internationaal onderzoek? Samenwerken?

Benieuwd naar alle internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is? Of naar de rol van het Nivel in internationaal vergelijkend onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg? Geïnteresseerd in het Nivel als partner in internationale onderzoeksprojecten? Bekijk onze internationale site en neem contact op met een van de contactpersonen die daar worden genoemd.
We komen graag met u in contact!

Europese samenwerkingEuropese samenwerkingsverbanden

Internationale projecten worden in samenwerking met Europese collega’s uitgevoerd voor:

Nivel is actief lid van:

Europese samenwerking

Internationale projectenEen greep uit onze lopende internationale projecten

De internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn divers. Er wordt bijvoorbeeld in grote consortia van onderzoekers samengewerkt om de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te onderzoeken of om de meest effectieve methoden van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening vast te stellen.

Internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn onder andere:

  • COMPAR-EU: interdisciplinair project gericht op het vergelijken van de meest effectieve en kosteneffectieve zelfmanagement-interventies voor vier belangrijke chronische aandoeningen in Europa; draagt bij aan het overbruggen van de kloof tussen huidige kennis en praktijk van zelfmanagementinterventies
  • SoNAR-Global: internationale samenwerking gericht op de aanpak van infectieziekten en antimicrobiële resistentie
  • OECD PaRIS Survey of patients with chronic conditions: in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelt een internationaal consortium onder leiding van het Nivel een enquête om wereldwijd de ervaringen en uitkomsten van zorg te kunnen meten onder eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder. Deze enquête wordt de Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) genoemd

Bekijk het overzicht van alle lopende én afgelopen internationale projecten op onze internationale site.

 

Nivel Kenniscentrum. Ons internationaal onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-10-2021; geraadpleegd op 26-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/internationaal-onderzoek