Werken bij het Nivel

Medewerkers van het Nivel krijgen veel ruimte voor het ontwikkelen van een eigen specialisme, zowel (wetenschappelijk) onderzoekers als andere professionals.

Het Nivel is een landelijk onderzoeksinstituut dat ‘kennis biedt voor betere zorg’. We doen dit op het brede terrein van de eerstelijns- en ook tweedelijnszorg en we hebben hierin een openbare, nationale functie.

Zo’n 110 wetenschappelijk onderzoekers bij het Nivel doen hoogwaardig onderzoek naar allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer 60 medewerkers in andere functies; zij maken het doen van onderzoek mogelijk en laten het Nivel goed draaien (zie onze organisatiestructuur). Er is een open en collegiale cultuur, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat werknemers hier met plezier werken. Alle medewerkers vallen onder de Rechtspositieregeling (RPR) van het Nivel. Deze RPR is afgeleid van de CAO VVT.

Maatschappelijke impactOver ons onderzoek: maatschappelijke impact

Ons onderzoek wordt gekenmerkt door wetenschappelijk hoogstaande kwaliteit, praktische toepasbaarheid en maatschappelijke impact. We kiezen onze thema’s van onderzoek zelf of gaan in op verzoeken van derden, zoals ministeries, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en consumentenplatforms. We haken zoveel mogelijk aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werken nauw samen met universiteiten en andere partners.

Meer weten over werken bij ons?Naar ons onderzoek zelf: in- en output

Alles over het concrete onderzoek dat we doen, de input ervan (hoe doen we onderzoek, met wie, hoe is het onderzoek georganiseerd) als de output (tot welke resultaten leidt dit: publicaties, cijfers en meer) vindt u bij Dit doen we: al ons onderzoek - input en output.

Medewerkers NivelMedewerkers Nivel

Grofweg kun je de functies van alle 170 medewerkers onderverdelen in drie categorieën:

 • Onderzoekers: het wetenschappelijk onderzoekspersoneel (zo'n 110 medewerkers) is samengesteld uit onderzoekers in verschillende stadia van hun loopbaan. Het Nivel kent een kern van senior onderzoekers die breed inzetbaar is, naast jongere onderzoekers die zich nog moeten ontwikkelen. Ook zijn er promovendi, die langdurig worden ingezet op onderzoek met een hoge wetenschappelijke impact.
 • Professionals in onderzoeksgerelateerde functies: bij onze medewerkers werkzaam in onderzoeksgerelateerde functies kunt u denken aan data-experts op velerlei gebied, webmasters, wetenschapsmarketeers, relatiebeheerders van onze panels en registratiesystemen, en secretariaatmedewerkers. Zij zorgen ervoor dat onderzoekers voorzien worden van alle relevante gegevens uit onze onderzoekssystemen (panels en registraties), dat onze databases veilig, up-to-date en betrouwbaar zijn en dat het Nivel met zijn onderzoeksresultaten - én als instituut - eenduidig, helder en zelfbewust naar buiten treedt.
 • Professionals bedrijfsvoering: ten slotte zijn er mensen werkzaam die ervoor zorgen dat het Nivel als organisatie goed draait. Hierbij kunt u denken aan secretaresses en medewerkers bij werkzaam op onze financiële en administratieve afdelingen, bij HRM, bij Facilitaire Zaken en bij ICT.

 

 

Ruimte voor ontwikkelingRuimte voor ontwikkeling

Het Nivel biedt al zijn medewerkers tal van carrièremogelijkheden:

Onderzoekers

Alle onderzoeksmedewerkers in dienst van het Nivel worden gestimuleerd en gefaciliteerd in het ontwikkelen van hun onderzoekscompetenties:

 • Jonge onderzoekers met een wetenschappelijke ambitie kunnen in een aantal gevallen bij ons promoveren. Alle junior onderzoekers in dienst bij het Nivel kunnen deelnemen aan het TOP-programma (zie hieronder).
 • Gepromoveerde onderzoekers krijgen ruimte voor het ontwikkelen van een eigen specialisme en kunnen deelnemen aan het POST-programma (zie hieronder).
 • Voor senior onderzoekers en programmaleiders maken we in overleg een ontwikkelplan op maat.
 • Alle onderzoekers doen mee aan het Wetenschappelijk Overleg: hierin krijgen ze feedback op hun onderzoek en leren ze van elkaar.

Professionals in onderzoeksgerelateerde functies en in bedrijfsvoering

Ook alle professionals in de (hiervoor genoemde) onderzoeksgerelateerde functies en de functies met betrekking tot bedrijfsvoering kunnen zich ontwikkelen in de breedte, maar vooral ook in de diepte van hun vak. We bieden intern georganiseerde cursussen en workshops aan en daarnaast tal van online trainingen via GoodHabitz, een erkende aanbieder van zeer veelzijdige e-learningpakketten. Ook kan er in overleg met de leidinggevende een externe cursus relevant voor de functie worden gevolgd.

Redenen om bij het Nivel te willen werken

 • een aantrekkelijk salaris
 • flexibele arbeidsvoorwaarden met oog voor de balans werk-privé
 • een talentprogramma voor junior onderzoekers (TOP-programma, zie hieronder)
 • de mogelijkheid tot promoveren voor onderzoekers
 • een werkplek op loopafstand van het NS-station, dicht bij de Utrechtse binnenstad
 • een NS-businesskaart tegen een kleine bijdrage (trein of ov)
 • een goedverzorgde lunch tegen een kleine bijdrage
 • een actieve personeelsvereniging
 • een informele werksfeer
 • een vitaliteitsprogramma (zie hieronder) waarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt beoogd

Aanstellings- en selectiebeleidAanstellings- en selectiebeleid

Wij streven er bij het Nivel naar deskundige en bevlogen medewerkers in dienst te hebben. We verlangen van medewerkers dat zij beschikken over de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste competenties. Daarnaast verwachten wij dat zij de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen én een bijdrage te leveren aan de missie en ambities van het Nivel.

De duur van een aanstelling als onderzoeker hangt samen met de looptijd van projecten en de beschikbaarheid van financiële middelen. Waar dat mogelijk is creëren we functies voor langere perioden en promotieplekken voor talentvolle junior onderzoekers. Vanwege de projectmatige opzet van onze werkprocessen worden regelmatig nieuwe onderzoekers aangetrokken, bij voorkeur medewerkers die veel waarde hechten aan de ontplooiingsmogelijkheden die we ze kunnen bieden.

TOP-programma: voor junior onderzoekers in dienst van het NivelTOP-programma: voor junior onderzoekers in dienst van het Nivel

Het TOP-programma is een opleidings- en ontwikkelprogramma voor junior onderzoekers in dienst bij het Nivel; dit betreft onderzoekers met maximaal twee jaar werkervaring. Het is onze bedoeling om jouw tijd bij het Nivel zo leerzaam en nuttig mogelijk te maken. Het TOP-programma is ontwikkeld om je te ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling; we bieden je cursusmogelijkheden aan en helpen je bij het voorbereiden van jouw verdere loopbaan. Een aantal van onze programmaleiders is hoogleraar bij een universiteit. Junior onderzoekers kunnen onder hun begeleiding promotieonderzoek doen en promoveren.

“Het doel van het TOP-programma is het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling, het bieden van cursusmogelijkheden van jonge onderzoekers, en het bieden van hulp bij de voorbereiding op een loopbaan na die bij het Nivel.”

Concreet omvat het TOP-programma:

 • begeleid worden door een mentor
 • gestimuleerd worden om actief te netwerken met collega’s van andere onderzoeksprogramma’s
 • de mogelijkheid krijgen tot het volgen van cursussen, zoals: een presentatie in het Engels maken en houden; helder schrijven; toegepaste statistiek
 • wetenschappelijke artikelen leren schrijven
 • bijwonen van symposia en congressen als onderdeel van ‘training on the job’
 • voeren van interne en externe gesprekken over interessante zorgthema’s
 • actief meedenken aan vraagstukken die binnen binnen de organisatie spelen
 • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten voor en door junior onderzoekers

POST-programma: ontwikkeltraject voor postdoc onderzoekersPOST-programma: ontwikkeltraject voor postdoc onderzoekers

Het POST-programma is een ontwikkelprogramma waaraan postdoc onderzoekers werkzaam bij het Nivel kunnen deelnemen vanaf het moment dat ze gepromoveerd zijn. Het doorlopen van het POST-traject kan postdocs ondersteunen in hun ambitie om senior onderzoeker te worden.

Het POST-traject kent de volgende onderdelen:

 • Je begeleidt andere Nivel-onderzoekers.
 • Je krijgt direct de verantwoordelijkheid om zelf onderzoeksvoorstellen te schrijven.
 • Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid over zaken als het inzetten van mensen, tijd en middelen.
 • Je krijgt een steeds grotere rol in het zelfstandig onderhouden van een netwerk.
 • Je wordt geacht een eigen terrein van expertise te ontwikkelen, samen met je begeleider(s).
 • Je maakt een persoonlijk ontwikkelplan dat je samen met je begeleider evalueert.
 • Je kunt deelnemen aan een intervisiegroep met andere postdoc onderzoekers.

Kortom, het POST-programma biedt postdoc onderzoekers van het Nivel de mogelijkheid zich vakinhoudelijk en qua projectmanagement verder te ontwikkelen. Het programma duurt zo’n drie jaar, in deze periode zul je verschillende trainingen doorlopen.

VitaliteitsprogrammaVitaliteitsprogramma

Met ons vitaliteitsprogramma beogen we een duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. Binnen het programma richten we ons op verschillende aspecten die de vitaliteit van onze medewerkers voorstaat. Denk aan het beschikbaar stellen van dynamische werkplekken, erop toezien dat te hoge werkdruk wordt tegengegaan en werken met een team Gezond Werken binnen het Nivel. We willen voorkomen dat werkstress een negatieve invloed krijgt op het werkplezier van onze medewerkers.

Inclusieve organisatieInclusieve organisatie

Het Nivel hecht er belang aan een inclusieve organisatie te zijn, een organisatie waarin alle medewerkers zich welkom, veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Het Nivel is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers; ons pand kent brede gangen en er zijn een lift en een invalidentoilet aanwezig. Ook beschikken we over een multifunctionele rustruimte.

Meer weten over werken bij ons?Meer weten over werken bij het Nivel?

Bent u geïnteresseerd in een van onze vacatures of in een stageplek? Of heeft uw vragen over ons personeelsbeleid? Neem dan contact op met Astrid Huijgen, via 030-2729684 of per e-mail via a.huijgen@nivel.nl

Open sollicitatie (alleen mogelijk voor stageplaatsen)

Het Nivel is regelmatig op zoek naar betrokken en enthousiaste stagiaires.
Geïnteresseerd? Stuur een open sollicitatie naar Astrid Huijgen via vacatures@nivel.nl.

Abonneren op de vacatureservice

Bent u geïnteresseerd in de vacatures die er zijn bij het Nivel? Blijf dan op de hoogte van het actuele vacature-aanbod.
Geef uw naam en e-mailadres door en ontvang de nieuwe vacatures per e-mail.

 

Niel-laag

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Werken bij het Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-04-2024; geraadpleegd op 23-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/werken-bij-het-nivel