Nivel Jaarverslagen

Hoe hebben we onze missie ‘kennis voor betere zorg’ door de jaren heen uitgedragen? Dat kunt u zien en lezen in onze jaarverslagen.

Inhoud – Nivel Jaarverslagen

Naar de Nivel Jaarverslagen vanaf 2022 (online)

De jaarverslagen vanaf 2022 verschijnen direct online op onze website. U vindt ze via het menu bovenaan deze pagina. De eerste is het Nivel Jaarverslag 2022.

Naar de Nivel-jaarverslagen 1966-2021 (downloadable pdf’s)

De jaarverslagen van 1966 tot en met 2022 zijn verschenen als papieren versie en/of als downloadable document op onze website. U vindt ze allemaal, chronologisch teruglopend geordend, in de rubriek 'Publicaties' rechts op deze pagina.

Ze hebben de vorm van een (later ingescand) jaarboek (1966-2019) of een infographic (2019-2021).

Invulling geven aan onze missie en kernwaarden

In onze jaarverslagen kunt u lezen hoe we in het betreffende jaar concrete invulling hebben gegeven aan onze missie en met welke mensen en middelen we dit hebben gedaan.

Nivel-Figuur-Kernwaarden-Missie-Kennis

Onze missie 

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Onze kernwaarden

Invulling geven aan deze missie en onze kernwaarden komt in het kort hier op neer:

 • Met onze kennis, die op wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek is gestoeld, dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.
 • We vinden het belangrijk dat alle mensen in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moet iedereen gebruik kunnen maken van een betrouwbaar gezondheidszorgsysteem.
 • Het aanbrengen van verbinding - tussen thema’s, met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk - zien we als een belangrijk onderdeel van onze functie.
 • We zijn betrokken met onze opdrachtgevers én natuurlijk met al die mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Meer weten?

 • Ga naar Over ons instituut en bekijk waar het Nivel voor staat, wat wij uitdragen (onze missie), welke verbindende positie tussen beleid, praktijk en wetenschap we innemen, de video Het Nivel in 2 minuten en veel meer.
   
 • Ga naar Resultaten van onderzoek om de vele vormen van output van ons onderzoek te bekijken: publicaties, cijfers over zieken en aandoeningen, cijfers over zorgverlening in de eerste lijn, peilingen over de meningen en ideeën van burgers over gezondheidszorg, alles over griep, thematische dossiers en meer.
   
 • Ga naar Over ons onderzoek en lees meer over de uitgangspunten die we hanteren bij ons onderzoek, de fundamenten van onderzoek, de inrichting ervan en veel meer.
   
 • Ga naar Onderzoek doen met het Nivel en bekijk de mogelijkheden om met ons samen te werken in onderzoek op een thema in de gezondheidszorg. Wij kijken ernaar uit met u samen te werken, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg!
   
 • Ga naar Over het Nivel voor veel meer informatie over ons, ons onderzoek, onze vacatures enzovoort.

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Nivel Jaarverslagen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-04-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/over-ons-instituut/nivel-jaarverslagen