Privacybescherming bij het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten.

Persoonsgegevens die verzameld zijn of worden gebruikt ten behoeve van NPCG-onderzoek worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn niet voor derden ter inzage. Alle gegevens worden voor het onderzoek gecodeerd en bevatten in beginsel geen tot personen herleidbare informatie.

PrivacyreglementPrivacyreglement

Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Nationaal Panels Chronisch zieken en Gehandicapten voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Vrijwillige deelnameVrijwillige deelname

Deelname aan het panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn altijd vrij tussentijds hun medewerking op te zeggen. Over de uitkomsten van het onderzoek wordt anoniem gerapporteerd.

Meer weten?Meer weten?

Wilt u meer informatie over het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten? Ga naar ‘Over het panel’ of neem contact op met:

 

Menting, J. Privacybescherming bij het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-05-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/privacybescherming