Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Het Nivel zet het panel in voor het doen van onderzoek naar de ervaringen en wensen van mensen over zorg en participatie.

Animatie

Animatie NPCG

Over het panel

In het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten zitten ruim 3500 mensen van vijftien jaar en ouder met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Deelnemers vormen een afspiegeling van alle mensen met een chronische ziekte of beperking in onze samenleving.

​Onderzoek laten doen met het panel [Klik en sleep om te verplaatsen] ​

Onderzoek laten doen met het panel

Organisaties kunnen gebruikmaken van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, bijvoorbeeld door panelleden te bevragen via de jaarlijkse vragenlijsten. Ook kunnen de Zorgmonitor en de Participatiemonitor worden ingezet door gebruik te maken van eerder verzamelde gegevens binnen het panel.

Publicaties van onderzoek met inzet van het panel

We bieden een overzicht van alle publicaties waarbij voor het onderzoek gebruik is gemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

 

Onderzoek met het panel is voor de overheid een belangrijke informatiebron voor beleidsvorming in de zorg.

Meer weten

Adreswijziging doorgeven voor panelleden

Bent u verhuisd of heeft u een nieuw e-mailadres? Geef het aan ons door, zodat wij post aan u op het juiste adres kunnen bezorgen.

Ga naar het wijzigingsformulier >>