Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

De Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg van het Nivel bestaat uit zo’n 18.000 video- en audio-opnames van spreekkamergesprekken, opgenomen in zowel de eerste als tweede lijn. Met deze opnames laten we zien hoe de communicatie tussen zorgverlener en patiënt verloopt en wat er beter kan. De opnames kunnen worden ingezet voor voorlichting en ondersteuning van zorgverleners, patiënten en beleidsmakers in de zorg.

Een van de databases van het Nivel
De Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Communicatie in de zorg is belangrijk. Dit wordt door overheid, opleiders, zorgverleners en door (ons) onderzoek gestaafd. Ondanks de toegenomen aandacht voor communicatie-onderwijs blijven veel patiënten verstoken van begrijpelijke en persoonlijke informatie. Ze durven vaak geen vragen te stellen en worden nog niet voldoende betrokken bij de besluitvorming over hun zorg.

Doel Databank Communicatie in de GezondheidszorgDoel Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

Het Nivel beoogt met de databank een bijdrage te leveren aan het verbeteren van communicatie in de zorg, zowel direct als indirect. Door het verbeteren van de communicatie tussen zorgverlener en patiënt wordt de rol en de positie van de patiënt in de gezondheidszorg verbeterd. Met behulp van de video-opnames van consulten kan het zorgbeleid geëvacueerd en daarmee verbeterd worden. Het zorgbeleid wordt namelijk weerspiegeld in de feitelijke communicatie in de spreekkamer.

Onderzoeksvragen waarbij de Nivel Databank Communicatie een rol kan spelen

  • Wat hebben patiënten en zorgverleners nodig om doelgerichte en persoonsgerichte communicatie voor alle betrokkenen mogelijk te maken?
  • Hoe verbeter je met goede communicatie de kwaliteit en veiligheid van zorg?
  • Hoe versterk je de rol en de positie van de patiënt in de gezondheidszorg?

Databank met video- en audio-opnames spreekkamergesprekkenDatabank met video- en audio-opnames spreekkamergesprekken

Databank met video- en audio-opnames spreekkamergesprekkenDe Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg beschikt over video- en audio-opnames van ongeveer 18.000 spreekkamergesprekken, opgenomen in zowel de eerste als tweede lijn en verzameld sinds 1975. De video-observaties tonen de alledaagse interactie tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen. De video-opnames zijn verzameld met inachtneming van strikte privacy-maatregelen. De opnames worden pas gemaakt na schriftelijke toestemming van de betrokkenen en zorgvuldig en veilig bewaard en nooit in het openbaar vertoond.
Er zijn consulten beschikbaar van veel verschillende zorgprofessionals:

Kenmerken audio- en video-opnames

Voorlichting, informatie en ondersteuningVoorlichting, informatie en ondersteuning

Met onze databank laten we zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet. De geanonimiseerde observaties van de opnames uit de databank kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.

Voorbeelden van gebruik Nivel Databank Communicatie

  • het ondersteunen van zorgverleners die patiënten aanleren zelf zorg te dragen voor hun gezondheid en ziekte, en voor een gezonde leefstijl
  • het faciliteren van beleidsmakers die beleidsmaatregelen kunnen evalueren
  • het verkrijgen van spiegelinformatie en monitoringsgegevens van bejegening en communicatie in de (eigen) spreekkamer, specifiek gericht op bijvoorbeeld het proces en de uitkomst van samen beslissen of het bespreken van goed medicijngebruik en therapietrouw

Still uit een video-opname van een spreekkamergesprek
Still uit een video-opname van een spreekkamergesprek

Gebruikmaken van de Databank Communicatie in de Gezondheidszorg?Gebruikmaken van de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg?

Bent u zorgverlener, onderzoeker of behoort u bij een zorgverlenende instantie en wilt u gebruikmaken van uitkomsten uit de Databank Communicatie in de Gezondheidszorg? Neem dan contact op met programmaleider prof. dr. Sandra van Dulmen.

Privacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

 

Dulmen, S. van. Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-03-2024; geraadpleegd op 29-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-databank-communicatie-gezondheidszorg