Afgesloten
2018

Aanpakken van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg: Burgerplatform 2018

Duur: aug - dec 2018

Achtergrond
In april 2018 hebben de ministers van VWS het programmaplan 'Rechtmatige zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van deze aanpak is een forse vermindering van onrechtmatigheden (d.w.z. fouten en fraude) in de zorg. Hierbij is volgens de ministers de inzet van alle partijen onmisbaar.

Doel
inzicht in welke ideeën verzekerden hebben over hun mogelijke rol bij de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de aanpak van administratieve fouten en fraude.

Methode
Een belangrijke vraag van het ministerie van VWS is welke rol verzekerden kunnen hebben bij de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Om hier inzicht in te krijgen zal een Burgerplatform met leden van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel worden georganiseerd.

Resultaat
De resultaten van het Burgerplatform zullen worden verwerkt in een openbaar verslag. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens stappen genomen worden (bijv. acties of vervolgonderzoek) in de aanpak van fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Dit onderzoek is een eerste stap in het verkennen van de mogelijke rol van verzekerden bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg. Het geeft inzicht in deze rol vanuit het perspectief van verzekerden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS