Publicatie

Publicatie datum

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2010-2015.

Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2010-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
De zorg voor patiënten met psychische en sociale klachten is sinds de introductie van de basis-GGZ in 2014 ingrijpend veranderd. Patiënten met (lichte) psychologische klachten en sociale problemen dienen te worden behandeld in de huisartsenpraktijk. De huisarts wordt daarbij ondersteund door de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). In deze factsheet doen wij verslag van het effect van de aanwezigheid van een POH-GGZ op de patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk. Het percentage praktijken met een POH-GGZ is in tussen 2010-2015 gestegen van 27% naar 87%. In 2010 werd 1 op de 38 patiënten met psychische klachten gezien door de POH-GGZ. In 2015 was dit 1 op de 5. De POH-GGZ ziet vooral vrouwelijke patiënten tussen de 19-65 jaar met depressie of angstklachten. De POH-GGZ ziet dus relatief weinig jongeren en ouderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de POH-GGZ vaak een achtergrond heeft in de volwassenen psychiatrie en de behandeling van jongeren en ouderen extra scholing vraagt.