Project
afgesloten

Arbeidsmarktonderzoek abortusartsen 2020

Duur project: april 2020 - juni 2020

Doel
We verzamelen de actuele cijfers over de beroepsgroep van werkzame abortusartsen in Nederland.

Methode
Op basis van een webenquête die via de beroepsvereniging (het NGvA) en onder abortusklinieken wordt verspreid, brengen we de volgende kenmerken van de beroepsgroep in kaart:
• het aantal werkzame abortusartsen naar registratie, geslacht en leeftijd
• het aantal fte dat zij werken naar geslacht en leeftijd
• de uittredekansen na 5, 10, 15 en 20 jaar, naar geslacht
• het extern rendement van de opleiding na 1, 5, 10 en 15 jaar, naar geslacht en naar leeftijd
• het aantal abortusartsen in opleiding (aios 1e trimester, 2e trimester A, 2e trimester B), naar geslacht en naar leeftijd
• ervaren werkdruk, indicatoren voor de onvervulde vraag naar abortusartsen, invloed van demografische ontwikkelingen.

Resultaten
Deze zogenaamde aanbod- en vraagparameters vormen de input voor een capaciteitsraming, waarmee op lange termijn de balans tussen vraag en aanbod van abortusartsen in Nederland kan worden bepaald. Op basis van deze capaciteitsraming kan vervolgens worden berekend of (per deelopleiding) er ten opzichte van nu meer, minder of hetzelfde aantal abortusartsen in Nederland opgeleid zou moeten worden in de komende jaren.
In dit project werken we samen met
Nederlands Genootschap voor Abortusartsen (NGvA)