Profile picture for user e.vis@nivel.nl
Drs.
Elize Vis
Onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg; promovendus "chronisch zieken en sociaal kapitaal"
0302729790