Publicatie

Publicatie datum

De begrijpelijkheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen.

Maghroudi, E., Borgsteede, S., Rademakers, J., Dijk, L. van, Hooijdonk, C. van. De begrijpelijkheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen. Tekstblad: 2018, 24(3), p. 16-19.
Download de PDF
We geven een overzicht van tekstuele elementen die bijdragen aan de juiste interpretatie van DLI's. Het optimaliseren van de tekstuele instructies op medicijnetiketten kan de veiligheid en naleving van voorgeschreven medicijnen verhogen, rekening houdend met het feit dat een aanzienlijk deel van de patiënten een lage gezondheidsvaardigheden heeft.

Daarom is er systematisch gezocht in PubMed, EMBASE, PsychINFO en Smartcat (tot april 2019) om studies te identificeren die tekstuele elementen onderzoeken die de juiste interpretatie van DLI's in relatie tot gezondheidsvaardigheden van patiënten vergemakkelijken of belemmeren.

In totaal werden 434 studies geïdentificeerd, waarvan 28 studies voldeden aan onze inclusiecriteria. We ontdekten dat tekstuele elementen die bijdroegen aan de juiste interpretatie van DLI's waren: het gebruik van expliciete tijdsperioden in doseringsinstructies, het gebruik van duidelijke taal, het presenteren van getallen in een numeriek formaat en het verstrekken van DLI's in de moedertaal van de patiënt. Meerstaps instructies per instructieregel, gebruik van afkortingen en medisch jargon lijken de juiste interpretatie van DLI's in de weg te staan. Hoewel in de meeste onderzoeken rekening werd gehouden met gezondheidsvaardigheden, beoordeelde geen van hen de effectiviteit van specifieke tekstuele elementen op de begrijpelijkheid van DLI's door patiënten.